عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد شد

۲۳ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۷ کد : ۱۲۹۰۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۸۲
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، درحکمی حمیدرضا نصیری زاده عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد را به عنوان رئیس این سازمان دراستان یزد منصوب کرد. به گز...
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، درحکمی حمیدرضا نصیری زاده عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد را به عنوان رئیس این سازمان دراستان یزد منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در حکم نصیری زاده آمده است: با توجه به تعهد، سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد منصوب می شوید.
اهم ماموریت ها و وظایف شما درسطح استان به شرح زیل ابلاغ می شود: هماهنگی و راهبری نظام برنامه ریزی استان در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور، تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش کشور، تهیه و تدوین برنامه های توسعه ای استان، تهیه و تنظیم، توزیع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط بخشنامه ها و دستورالعمل های بودجه سنواتی، نظارت بر اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ملی، بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان، راهبری امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح دستگاه های اجرایی، نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی، راهبری و اجرای فعالیت های آماری در چارچوب نظام آماری کشور، ایجاد تمهیدات لازم برای تهیه نقشه و اطلاعات مکانی استان، انجام وظایف مصرح در ماده(۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و دبیری شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای فنی استان وظرفیت سازی جهت استفاده از سازوکارهای مشارکت عمومی-غیردولتی دراجرای پروژه های استان.