عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان در فهرست 100 نفره سرآمدان علمی کشور قرار گرفت

۱۵ دی ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۳ کد : ۱۲۸۹۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۶۲۰
دکتر محسن شادمهری عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان در فهرست 100 نفره سرآمدان علمی کشور قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر شادمهری با چاپ مقاله "On the orbital motion of cold clouds in broad-...
دکتر محسن شادمهری عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان در فهرست 100 نفره سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر شادمهری با چاپ مقاله "On the orbital motion of cold clouds in broad-line rigions" در مجله Monthly Notices of the Royal Astronomical Society از سوی فدراسیون سرآمدان علمی ایران در جمع سرآمدان علمی کشور در سال 1394 قرار گرفت.
گفتنی است دکتر محسن شادمهر معاون آموزشی و پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه گلستان است.

( ۱۲ )