عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی به عنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد منصوب شد

۰۹ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۹:۱۰ کد : ۱۲۸۹۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۲۱۲
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد منصوب شدبه گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر هادی اعظمی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی...
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد منصوب شد
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر هادی اعظمی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی از سوی محسن انتظاری هروی، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از 24 اسفند 94 به عنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد منصوب شد.
این انتصاب بر اساس انتخابات انجام شده در 22 اسفند 94 صورت گرفت که به موجب آن دکتر اعظمی به مدت یک سال عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
گفتنی است دکتر اعظمی، دانشیار گروه جغرافیای سیاسی و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد می باشد و پیش از این مسئولیت هایی همچون معاونت اداری مالی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، مشاور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، سرپرستی هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ،معاونت مرکز پژوهش های فرهنگی اجتماعی آسیای مرکزی  و مدیر مسئولی فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد را عهده دار بوده است .