عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز به عنوان داور برتر پایگاه بین المللی نمایه مجلات علمی انتخاب شد

۲۶ دی ۱۳۹۴ | ۱۵:۴۹ کد : ۱۲۸۷۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۱۲
قائم مقام وزیر علوم،تحقیقات و فناوری  در نشست " توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، وضعیت، برنامه¬ها و افق پیش¬رو" گفت: هدف نهایی از فعالیت¬های قرآنی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، نفوذ قرآ...
  قائم مقام وزیر علوم،تحقیقات و فناوری  در نشست " توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، وضعیت، برنامه¬ها و افق پیش¬رو" گفت: هدف نهایی از فعالیت¬های قرآنی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، نفوذ قرآن در دل¬ها و جان¬ها و عینیت یافتن آن در رفتار و اعمال انسانهاست و از آنجا که هدایت قرآن جهانشمول است، باید کوشید ابعاد جهانی و انسانی در فعالیت¬ها مدّنظر باشد.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد سعید تسلیمی در این نشست با اشاره به حدیث شریف ثقلین اظهار نمود: هم در سطح ستاد و هم در صف، توجه توأمان و بهره¬گیری همزمان از قرآن و عترت مطلوب و مورد نظر است.
و در نامگذاری¬ها نباید از این نکته غفلت شود. 
وی افزود:در پرتو این توجه، روابط تعاملی و متقابل صف و ستاد در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی و اجراء تکاملی و سازنده خواهد بود و کانون¬های قرآن و عترت دانشجویی در خطّ مقدم این خدمت می¬توانند به نحو مؤثرتری نقش¬-آفرینی کنند.
  وی در خصوص آموزش عالی قرآنی در دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی افزود: با نگاهی اجمالی به عناوین رشته¬ها و گرایش¬های مختلف درمی¬یابیم که بازنگری و گاه ادغام و تجمیع به منظور افزایش کیفیت و عمق¬بخشی به این برنامه¬ها ضروری است، بعلاوه آنکه ناهماهنگی¬ها و موازی¬کاری¬ها موجب اتلاف منابع¬ و عامل فاصله یافتن از اهداف¬اند.
  دکتر تسلیمی با اشاره به اهمیت سلوک و رفتار استادان قرآنی و با استناد به روایت اسلامی بیان داشت: تبلیغ در بالاترین درجه خود، با عمل انجام می¬شود از این¬رو تأثیرگذاری آموزش¬ها و پژوهش¬ها بطور قابل توجهی تحت تأثیر ابعاد تربیتی در طرز سلوک و رفتار استادان  و مربیان است و دانشجویان و مخاطبان آموزش¬ها، با چشمان باز و ذهن¬های فعال، به نحوه رفتار استادان توجه دارند.
 وی ضمن قدردانی از کوشش¬های نظری و پژوهش¬های انجام شده و تلاش صاحب¬نظران و دست¬اندرکاران حوزه مطالعات قرآنی افزود: باید همواره در نظر باشد که هدف از این خدمات و کوشش¬ها، تحقق و تعیّن محصول نهایی در عمل یعنی عرضة مکارم اخلاق در پرتو معارف قرآنی است.