عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر اتاق فکر استانی در استان البرز شد

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۶:۴۳ کد : ۱۲۸۵۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۶۲
دکتر حسین محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر اتاق فکر استانی در استان البرز شد به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بنا به پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی و به استناد تفاهم نامه همکار...
دکتر حسین محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر اتاق فکر استانی در استان البرز شد
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بنا به پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی و به استناد تفاهم نامه همکاری میان مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص راه اندازی اتاق های فکر استانی در دانشگاه ها، طی حکمی از سوی دکتر حسام الدین آشنا سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و دکترسیدضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر حسین محمدی استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی به عنوان «مدیر اتاق فکر استانی» در استان البرز منصوب شد.
ازسوابق اجرایی وی می توان به مواردی از قبیل : مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه خوارزمی ، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی ، ریاست هیات ورزش های دانشگاهی استان البرز، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در شبه قاره هند، دبیر کمسیون فرهنگی اولین گردهمایی دانشجویان فارغ التحصیل خارج از کشور در دانشگاه شهید بهشتی و   مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی، از اسفند 92 تاکنون اشاره کرد .


( ۱ )