طرح های پژوهشی موثر درزندگی مردم دراولویت حمایت دولت است

۲۷ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۶:۱۲ کد : ۱۲۸۰۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۷
دکتریارمحمد بای مدیرکل دفترهماهنگی مراکزعلمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دردیدار با سرپرست دانشگاه مراغه وجمعی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه گفت: تمامی طرح های پژوهشی و تحقیقی که درزندگی مردم ن...
طرح های پژوهشی موثر درزندگی مردم دراولویت حمایت دولت است
دکتریارمحمد بای مدیرکل دفترهماهنگی مراکزعلمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دردیدار با سرپرست دانشگاه مراغه وجمعی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه گفت: تمامی طرح های پژوهشی و تحقیقی که درزندگی مردم نقش داشته باشد، دراولویت حمایت این معاونت است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتربای دراین خصوص گفت: ایران اکنون درتولید علم درحد بالا و مطلوبی قراردارد و برای رفع مشکلات کشور باید تولید علم با صنعت هماهنگ باشد.
وی با بیان اینکه دراین دوره تعامل خوبی بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود دارد، افزود: تعامل و هم افزایی بین معاونت و قطب های علمی کشور در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قراردارد.
مدیرکل دفترهماهنگی مراکزعلمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: انتظار و رویکرد این دفتر از قطب های علمی به ویژه دانشگاه ها، نگاه فناورانه در راستای توسعه علوم در تولید و اقتصاد است.
دکتربای با بیان اینکه دانشگاه مراغه نیز به نوبه خود ازپتانسیل پژوهشی خوبی برخورداراست، گفت: همان طور که این دانشگاه در زمینه انرژی های تجدید پذیر، نیروگاه خورشیدی و دیگر زمینه ها مورد حمایت معاونت علمی و فناوری قراردارد، می تواند با ارائه طرح های مثمرثمر برای منطقه مانند کشاورزی و دیگر موضوعات برای پیشبرد اهداف فناورانه گام های موثری بردارد.
دکتر صالح شهابی وند سرپرست دانشگاه مراغه نیز دراین آئین گفت: این دانشگاه به پشتوانه حضور اعضای هیئت علمی جوان، متعهد و علاقه مند به مقوله پژوهشی، از پتانسیل و ظرفیت پژوهشی مطلوبی برخورداراست.
وی افزود: بنا به گستردگی مقوله پژوهشی تجهیزات و زیرساخت های پژوهش کفاف نیازها را نمی کند.
دکترشهابی وند گفت: پژوهش های این دانشگاه که فناورانه بوده و به خط تولید کمک کند و یا نقش آن ها درصنعت، کشاورزی و زمینه های مختلف به صورت کاربردی مثمرثمر باشد، دراولویت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم است.
سرپرست دانشگاه مراغه ادامه داد: این دانشگاه با استقبال ازاین نوع طرح ها ازهیچ کمکی در راستای حصول نتیجه طرح همکاران و حمایت ازپژوهش های کاربردی آن که باهمکاری دستگاه های اجرایی انجام می شود، دریغ نمی کند.
گفتنی است مدیرکل هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درسفر به مراغه ازظرفیت ها و زیرساخت های پژوهشی و مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مراغه بازدید کرد.