طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی اولین موج ساز در ایران توسط عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۳ کد : ۱۲۷۷۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۶۹
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی اولین موج ساز در ایران توسط دکتر رسول شعبانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه و به سفارش دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران انجام شد.به گزارش روابط عمومی و...
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی اولین موج ساز در ایران توسط عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی اولین موج ساز در ایران توسط دکتر رسول شعبانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه و به سفارش دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران انجام شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر شعبانی در خصوص طراحی و راه اندازی طرح موج ساز گفت: امواج دریا یکی از پدیده های پیچیده بوده و معادلات حاکم بر این امواج خصوصا در حالت هایی که ارتفاع موج قابل توجه بوده و نیاز به مدل های غیر خطی باشد بسیار پیچیده تر خواهد بود. از این رو نقش موج سازها در شبیه سازی امواج در آزمایشگاه های دریایی بسیار مهم می باشد.
دکتر شعبانی ادامه داد: در اکثر آزمایش های مربوط به سازه های شناور و یا سازه هایی که به بستر دریا متصل هستند و یا مطالعات مربوط به سواحل از فلوم ها یا حوضچه هایی که در یک سمت آنها موج ساز قرار گرفته استفاده می شود و بسته به شرایط سازه مورد آزمایش و یا مدل سازی امواج آب های عمیق و یا سطحی و یا اینکه مدل موج ایجاد شده در یک بعد و یا سه بعد ایجاد شود، ازموج سازهای مختلف استفاده می شود.
وی افزود: از انواع مختلف موج سازها می توان به موج ساز لولائی(Hinge type wave maker) و موج ساز پیستونی(Piston type wave maker)  اشاره کرد که مکانیزم موج ساز، شامل یک یا تعدادی صفحه در مجاورت هم بوده که توسط عمل گرهای الکتریکی و یا هیدرولیکی و به صورت مدار بسته تحریک و از طریق کامپیوتر کنترل می شوند.
وی اظهار داشت: موج ساز مورد نظر با محدوده پریود 5/0 تا 4 ثانیه بوده و امکان ایجاد امواج منظم و نامنظم تا دامنه 25 سانتی متر در بهمن ماه سال 1394 در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران دانشگاه تهران با موفقیت نصب و راه اندازی شد. تمامی مراحل تست های نهائی نیز در اسفند 1394 انجام گرفته و تحویل دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه شد.
موج ساز فوق تنها موج سازی می باشد که توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است. غیر از موج ساز فوق، یک نمونه بسیار کوچک از این مدل نیز در دانشگاه خواجه نصیر و یک مدل بزرگ تر در مرکز تحقیقات جهاد در تهران موجود می باشند که هردوی آنها توسط شرکت های اروپایی طراحی و ساخته شده است.
گفتنی است این طرح طی قراردادی بین رییس دانشکده عمران دانشگاه تهران و دکتر رسول شعبانی استاد دانشگاه ارومیه اجرا شد.

( ۲ )