طراحی شبیه ساز ماهواره مخابراتی زمین آهنگ درپژوهشگاه فضایی ایران

۲۹ آذر ۱۳۹۳ | ۱۳:۵۱ کد : ۱۲۷۳۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۴۰
شبیه ساز ماهواره مخابراتی زمین آهنگ درپژوهشگاه فضایی ایران طراحی شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، نرم افزار شبیه ساز ماهواره مخابراتی زمین آهنگ برای اولین بار در کشور که توسط پژوهشکده سامانه‌های ما...
طراحی شبیه ساز ماهواره مخابراتی زمین آهنگ درپژوهشگاه فضایی ایران
شبیه ساز ماهواره مخابراتی زمین آهنگ درپژوهشگاه فضایی ایران طراحی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، نرم افزار شبیه ساز ماهواره مخابراتی زمین آهنگ برای اولین بار در کشور که توسط پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران طراحی شده بود، رونمایی شد.