ضریب تأثیر مجلهIranian polymer journal(IPJ) افزایش یافت

۰۹ تیر ۱۳۹۴ | ۱۲:۳۵ کد : ۱۲۷۲۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۳۳
ضریب تأثیر مجله Iranian polymer journal(IPJ) پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال 2014 به 806/1 رسیده است.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،  افزایش ضریب تأثیر مجله Iranian polymer journal ...
ضریب تأثیر مجله Iranian polymer journal(IPJ) پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال 2014 به 806/1 رسیده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،  افزایش ضریب تأثیر مجله Iranian polymer journal   به 806/1 بنابر گزارش پایگاه Thomson Reuters    برای چهارمین سال متوالی ضریب تاثیر این مجله افزایش یافت.
گفتنی است ضریب تأثیر یکی از عوامل مهم اندازه‌گیری اعتبار یک مجله است که IPJ در عرض 4 سال از ضریب تأثیر 936/0 در سال 2011 با رشدی صد درصدی  به ضریب تأثیر 806/1 در سال 2014 رسیده است.