صدور مجوز 19 نشریه دانشجویی جدید توسط کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه شهیدچمران

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۳ کد : ۱۲۶۹۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۷۲
نشست کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شهیدچمران اهواز با حضور معاون و مدیرفرهنگی دانشگاه به عنوان رئیس و دبیر این کمیته و نیز اعضای کمیته ناظر بر نشریات، برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،...
نشست کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شهیدچمران اهواز با حضور معاون و مدیرفرهنگی دانشگاه به عنوان رئیس و دبیر این کمیته و نیز اعضای کمیته ناظر بر نشریات، برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین نشست درخصوص درخواست‌های نشریات برای صدور مجوز، بحث و تصمیم‌گیری شد که در پایان برای 19 نشریه، مجوز انتشار صادرشد.
درادامه این جلسه، نشریات انتظار، چهارسوی علم، نشاط ورزش سلامت، راهبر، سیگنال، داروگ، نباء، نبض، سبزاندیشان، روانکاو، اشتغال، مندلیف، faction of fwriction ، رمز عشق، صراحت، نجوا، فتح، کسی منتظر ماست و سبزشهر برای انتشار مجوز لازم را از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه دریافت کردند.
همچنین زمینه های موضوعی این نشریات در حوزه های فرهنگی، سیاسی، علمی، ورزشی، اقتصادی، ادبی و اجتماعی است.
گفتنی است واحد نشریات دانشجویی دانشگاه  شهید چمران اهوازهم اکنون با 94 نشریه دارای مجوز فعالیت می کند.