شیوه نامه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی ابلاغ شد

۲۶ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۳۱ کد : ۱۲۶۶۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۳۲
شیوه نامه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تصویب و جهت اجرا به واحد های استانی و مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور ابلاغ شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر علایی نوین معاون سنجش،...
شیوه نامه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تصویب و جهت اجرا به واحد های استانی و مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر علایی نوین معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی - کاربردی ضمن اعلام این خبر افزود: شیوه نامه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی جهت اجرا به واحدهای استانی و مراکز آموزشی ابلاغ شده و شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برای افزایش دقت و سرعت تصمیم گیری های مربوط به اجرای مفاد آیین نامه آموزشی و به منظور دسترسی آسان و شفاف مراکز، مدرسان و دانشجویان در راستای ارتقای کیفیت آموزشی مهارتی به واحدهای استانی و مراکز تحت نظارت دانشگاه ابلاغ شد.
دکتر علایی نوین در ادامه اظهار داشت: هدف از تشکیل این شوراها ایجاد یک ساختار هدفمند، سازمان یافته و جامع با وظایف مشخص شده به منظور اجرایی کردن آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی است و بر اساس این بخشنامه واحدهای استانی و مراکز آموزش علمی – کاربردی موظف به تشکیل شوراهای استانی و مراکز و دبیرخانه های مربوطه هستند.
وی همچنین افزود: در همین راستا دبیرخانه مرکزی شورای تخصصی آموزشی دانشگاه تشکیل و آماده راهنمایی در خصوص اجرای بهینه این بخشنامه است و این دبیرخانه مرکزی وظیفه رصد و سنجش عملکرد شوراهای آموزشی واحدهای استانی و مراکز آموزشی علمی-کاربردی را برعهده دارد که عملکرد ماهانه این شوراها به اطلاع رئیس شورای تخصصی آموزشی دانشگاه خواهد رسید تا تصمیمات لازم درخصوص ارتقای فعالیت ها و افزایش سطح هماهنگی شوراهای استانی و مراکز با سیاست های راهبردی شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اتخاذ شود.
دکتر علایی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل و تقویت شوراهای مراکز آموزش علمی – کاربردی سراسر کشور بتوان سطح آموزشهای مهارتی دانشگاه را ارتقا داده و در یک فرآیند سیستماتیک و ارگانیک تعامل سازنده و تنگاتنگ بین بدنه اجرایی و بدنه سیاستگذاری دانشگاه ایجاد کرد.
وی در خاتمه اظهار کرد: پراکندگی زیاد مراکز آموزشی در سطح کشور از یک سو و تنوع و تعدد دوره های آموزشی علمی – کاربردی از سوی دیگر؛ دانشگاه را به ایجاد نظامی سازمان یافته، ساختارمند و هدفمند و شفاف کرده تا با همکاری واحدهای استانی و مراکز آموزش علمی- کاربردی، خدمات آموزشی را به بهترین شکل و با بالاترین کیفیت ارائه کرد.