شورای گسترش آموزش عالی با الحاق دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه خوارزمی موافقت کرد

۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۰:۵۸ کد : ۱۲۶۶۲
تعداد بازدید:۶۱۴
الحاق دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه خوارزمی در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تصویب شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  با توجه به توافق میان دانشکده علوم اقتصادی و دانشگاه خوارزمی ، شورای ...
الحاق دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه خوارزمی در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  با توجه به توافق میان دانشکده علوم اقتصادی و دانشگاه خوارزمی ، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/12/1393 با الحاق دانشکده علوم اقتصادی در دانشگاه خوارزمی موافقت کرده و مقرر شد ساختار و تشکیلات جدید  این دانشکده به تصویب هیئت امنای دانشگاه خوارزمی برسد.