شورای توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تشکیل شد

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۹ کد : ۱۲۶۵۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۵۱
با حضور معاون نوآوری، تجاری‌سازی و انتقال فناوری جلسه شورای توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس محمد حسن انتظاری، معاون ن...
با حضور معاون نوآوری، تجاری‌سازی و انتقال فناوری جلسه شورای توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس محمد حسن انتظاری، معاون نوآوری، تجاری‌سازی و انتقال فناوری، با اشاره به برگزاری پنج نشست تخصصی در این زمینه تاکنون، به پیگیری این نشست‌ها در راستای رفع نیازهای صنایع و دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب طرح‌های پژوهشی کاربردی تاکید کرد.
در ادامه دکتر امیری، مدیر کل دفتر مرکزی ارتباط با صنعت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، به فعالیت‌های صورت گرفته در این دفتر از جمله همکاری‌های مستمر و فعال با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی با همکاری پژوهشکده‌‌های سازمان اشاره کرد.
سپس نمایندگان پژوهشکده‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته پیرامون پیگیری نشست‌های تخصصی انجام شده، ارائه داشتند.