شناسایی نشت گازهای سمی صنایع با دستاورد محققان پژوهشگاه مواد و انرژی

۳۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۱ کد : ۱۲۶۳۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۰۸
محققان پژوهشگاه مواد و انرژی با روشی سریع و کم هزینه، موفق به تولید نوعی حسگر گازهای سمی مبتنی بر نانومیله‌ها شدند.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اکسید ایندیوم ماده‌ای مناسب برای تشخیص گاز سمی ا...
محققان پژوهشگاه مواد و انرژی با روشی سریع و کم هزینه، موفق به تولید نوعی حسگر گازهای سمی مبتنی بر نانومیله‌ها شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اکسید ایندیوم ماده‌ای مناسب برای تشخیص گاز سمی اکسید نیتروژن است. به‌ دلیل ضرورت‌ شناسایی این گاز برای حفظ محیط زیست، محققان اقدام به تولید و بررسی پاسخ حسگرهایی بر پایه‌ی نانومیله اکسید ایندیوم به این گاز سمی کرده‌اند.
این طرح، با ارائه‌ روشی ساده‌تر و مناسب‌تر در ساخت حسگرهای گازی، با فراهم کردن امکان دسترسی صنایعی همچون صنعت معدن به این حسگر‌ها، مشکلات شناسایی نشت گازهای خطرناک را برطرف خواهد کرد.
نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که حسگرهای تولید شده سرعت تشخیص بالاتری در مقایسه با نمونه‌های مشابه با پایه‌ اکسید ایندیوم دارند. از دلایل این امر می‌توان به استفاده از روش الکتروفورزیز فرکانس پایین برای ساخت حسگرهای گازی بر پایه‌ی نانوذرات اکسید ایندیوم اشاره کرد که از ویژگی‌های اصلی این کار تحقیقاتی محسوب می‌شود.
روش لایه نشانی الکتروفورزیز به دلیل ویژگی‌هایی همچون تجهیزات ساده و هزینه‌ کم، قابلیت استفاده از الکترود با شکل‌های مختلف، سازگاری روش هنگام کار با مواد نانومتری، زمان کم و کنترل آسان ضخامت و ساختار پوشش به‌ دست آمده، یک فناوری توانمند برای تهیه‌ حس گرها خواهد بود.
مهندس پریسا صوتی خیابانی، کارشناس ارشد مواد از پژوهشگاه مواد و انرژی ومحقق طرح درباره نحوه انجام مطالعات گفت: در ابتدا به کمک روش هیدروترمال و شرایط بهینه (پس از بررسی اثر دما و زمان روی ساختار و الگوی پراش پرتوی ایکس نمونه‌های به‌ دست آمده)، با استفاده از پیش ماده‌ کلرید ایندیوم و در حضور اسید اگزالیک و هیدروکسید سدیم در محیط آبی و نانومیله‌های هیدروکسید ایندیوم به‌ دست آمدند.
سپس در مرحله‌ی کلسیناسیون، در شرایط سرعت گرمایش و دمای کنترل شده نانوذرات اکسید ایندیوم با سطوح زبر به‌ دست آمدند. در مرحله‌ بعد، این نانوذرات با روش الکتروفورزیز فرکانس پایین روی الکترودهای حسگر لایه‌نشانی شدند. در ادامه خواص حسگری این حسگرها در برابر گاز اکسید نیتروژن اندازه‌گیری شد. خواص حسگر مذکور با نمونه‌های تولید شده از نانوذرات اکسید ایندیوم خریداری شده و نانو نوارهای اکسید سنتز شده به روش الکتروریسی و لایه نشانی شده به روش الکتروفورزیز مورد مقایسه قرار گرفت.