شرکت پارک علم و فناوری استان سمنان درپنجمین نمایشگاه بین المللی محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته

۳۰ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۴۵ کد : ۱۲۵۶۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۵۰
پارک علم و فناوری استان سمنان درپنجمین نمایشگاه بین المللی محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته که درمحل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران و درفضایی بالغ بر۱۰۰۰۰ مترمربع برگزارشد، شرک...
پارک علم و فناوری استان سمنان درپنجمین نمایشگاه بین المللی محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته که درمحل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران و درفضایی بالغ بر۱۰۰۰۰ مترمربع برگزارشد، شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، براساس این گزارش شرکت های مهرنوش رودیان، گردوی فنیسک، سمین گون کویر، پربار پسته و صدرای طبیعت از پارک علم و فناوری استان سمنان محصولات خود را در دو غرفه این نمایشگاه ارائه کردند که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرارگرفت.
دراین نمایشگاه علاوه بر شرکت های خصوصی ۲۵ شرکت دانش بنیان از ۸ پارک علم و فناوری کشور محصولات و فناوری های خود را به نمایش گذاشته اند.
گفتنی است دکتراسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی، دکترمحمدصادق خیاطیان معاون دفتربرنامه ریزی و امورفناوری وزارت علوم و دکترمجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات،‌ ترویج و آموزش کشاورزی، دانشجویان، اساتید دانشگاه و شرکت کنندگان درنمایشگاه از غرفه پارک علم و فناوری استان سمنان بازدید کردند.

( ۱ )