شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر تولید گیاهان زراعی در دانشگاه شهرکرد

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۳ کد : ۱۲۵۳۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۷۳
اثرات تغییراقلیم برتولید گیاهان زراعی درقالب رساله‌ دکتری تخصصی در دانشگاه شهرکرد شبیه‌سازی شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اثرات تغییر اقلیم بر تولید گیاهان زراعی در منطقه فریدون‌شهر در دانشگاه ش...
اثرات تغییراقلیم برتولید گیاهان زراعی درقالب رساله‌ دکتری تخصصی در دانشگاه شهرکرد شبیه‌سازی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اثرات تغییر اقلیم بر تولید گیاهان زراعی در منطقه فریدون‌شهر در دانشگاه شهرکرد شبیه‌سازی و راه‌کارهای سازگاری براساس ره‌یافت‌های مدل سازی درقالب رساله‌ دکتری تخصصی ارائه و بررسی شد.
این رساله‌ دکتری تخصصی توسط ظهراب اداوی اولین دانشجوی دکتری تخصصیPHD گروه زراعت دانشگاه شهرکرد با راهنمایی دکترمحمودرضا تدین و مشاوره‌ دکترجمشید رزمجو و دکتر سیف ا... فلاح دفاع شد.
دراین رساله اثر تغییراقلیم درتولید گیاهان زراعی(تولید سیب زمینی) مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مدیریتی جهت سازگاری و تخفیف اثرات تغییر اقلیم براین گیاه در منطقه فریدون شهر ارائه شده است.