بازدید هیئت عمانی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱۱ آبان ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۶ کد : ۱۲۴۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۳۳
هیئتی از کشور عمان در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران حضور یافت و از نزدیک با دستاوردهای علمی و پژوهشی انجام شده در این سازمان آشنا شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در چهارچوب اجرای طرح تو...
 بازدید هیئت عمانی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
هیئتی از کشور عمان در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران حضور یافت و از نزدیک با دستاوردهای علمی و پژوهشی انجام شده در این سازمان آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در چهارچوب اجرای طرح تولید سوخت‌های غیرفسیلی از جلبک‌های دریایی و تولید داروهای گیاهی بهداشتی که توسط پروفسور نسرین معظمی عضو هیئت علمی پژوهشکده زیست‌فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انجام شد، هیئتی از کشور عمان، در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران حضور یافت و درخصوص همکاری‌های مشترک برای اجرای طرح فوق در کشور عمان به  مسئولان گفتگو کرد.
در این بازدید همچنین مذاکراتی در رابطه با نحوه انتقال فناوری طرح فوق به کشور عمان با حضور بخش خصوصی در ایران انجام گرفت.
گفتنی است در بازدید هیئت عمانی  از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پیشنهاد همکاری‌های  بیشتر میان این سازمان و بخش های علمی و فناوری کشور عمان مطرح شد.