سمینار بین المللی زیان های باستانی در دانشگاه شهیدباهنرکرمان برگزارمی شود

۲۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۳:۲۹ کد : ۱۲۳۳۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۰۴
سمینار بین المللی زبان های ایران باستان درتاریخ های 28 و 29 مهرماه سال جاری درپژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران برگزارمی شود. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشکدۀ ف...
سمینار بین المللی زبان های ایران باستان درتاریخ های 28 و 29 مهرماه سال جاری درپژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران برگزارمی شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران با همکاری دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان و کانون فرهنگ عامۀ اداره کل امورفرهنگی اقدام به برگزاری سمینار بین المللی زبان های ایران باستان کرده است.
سه کارگاه، سخنرانی و نشست تخصصی ازجمله برنامه های این سمینار است. نسخه شناسی اوستایی درسه کارگاه یادشده به علاقمندان آموزش داده می شود.
پروفسور آلبرتو کانترا، استاد نسخه شناسی دانشگاه برلین و رئیس دپارتمان زبانشناسی تاریخی دانشگاه سالامانکا در اسپانیا، همچنین رئیس آرشیو دیجیتالی کارگاهی با موضوع انتقال متن های اوستایی و نیز نحوه استفاده از آرشیو دیجیتالی برگزار خواهد کرد.
موضوع کارگاه دکترسالومه غلامی استاد و پژوهشگر گروه زبان شناسی تطبیقی دانشگاه گوته فرانکفورت، انجامه های نسخه های دست نویس اوستایی است.
همچنین بهرام برومند، به شیوۀ کتابت و خوشنویسی فریدون پسر مرزبان کرمانی که صاحب سبک در کتابت متون اوستایی است می پردازد.
دکترچنگیزمولایی اوستا شناس و استاد دانشگاه تبریز با مروری برتاریخچۀ اوستاشناسی درایران، ترجمه های اوستا به فارسی را مورد نقد و بررسی قرارمی دهد.