سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز از دفاتر ایرنا و ایسنا در این استان بازدید کرد

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۹ کد : ۱۲۱۷۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۴۵
سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز به همراه معاونان خود از دفاتر خبرگزاری های ایرنا و ایسنا در اهواز بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد رعایایی با حضور در تحریریه خبرگزاری ایرنا در اه...
سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز از دفاتر ایرنا و ایسنا در این استان بازدید کرد
سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز به همراه معاونان خود از دفاتر خبرگزاری های ایرنا و ایسنا در اهواز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد رعایایی با حضور در تحریریه خبرگزاری ایرنا در اهواز، ضمن بازدید از بخش های مختلف این خبرگزاری، به تشریح فعالیت های انجام شده در دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخت.
همچنین  وی به همراه جمعی از معاونان خود با حضور در تحریریه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تشریح فعالیت های یک سال گذشته در دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخت.
 دکتررعایایی با بیان اینکه در یک سال گذشته در معاونت ها مختلف دانشگاه، به همت اساتید، پرسنل و دانشجویان اقدامات آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و تحقیقاتی گسترده ای انجام شده، بر لزوم توسعه فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال آینده تاکید کرد. 
 گفتنی است در این دیدار ها  دکتر محمدرضا علم معاون دانشجویی، دکتر سیدمحمود کاشفی پور معاون آموزشی، دکتر ابراهیم حاجی دولو معاون پژوهشی و ندا شفیعی مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز رعایایی را همراهی کردند.