سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی منصوب شد

۱۰ دی ۱۳۹۳ | ۰۹:۴۶ کد : ۱۲۱۲۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۴۵۸
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد اخباری را به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی وزات علوم، در متن حکم صادره خطاب به دکتر محمد اخباری آمده است...
سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی منصوب شد
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد اخباری را به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزات علوم، در متن حکم صادره خطاب به دکتر محمد اخباری آمده است:
با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جناب عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی منصوب می شوید، از جناب عالی انتظار دارد، با توجه به جایگاه ویژه آن دانشگاه اقدامات زیر را  انجام دهید:
1. تحول در ساختار کلان آموزش های کاربردی شغل محور به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی
2. ترویج فرهنگ و مهارت های کسب و کار دانش بنیان و کارآفرینی و ارتقای توانایی های علمی و فناوری و مهارتی دانشجویان با تأکید بر نیازهای جامعه
3. فراهم آوردن زمینه حضور فعال تر بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و توسعه آموزش های مهارتی
4. افزایش قابلیت های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در حوزه آموزش های مهارتی کشور و بسترسازی مناسب به منظور ایجاد انگیزه برای جذب افراد مستعد و توانمند به حوزه های مذکور
5. افزایش فرصت های کیفی در حوزه آموزش های علمی – کاربردی با مشارکت دستگاه های مرتبط و توسعه ظرفیت های اشتغال
امید است با اتکال به خداوند متعال، با درایت، تدبیر و بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود کشور بویژه توانایی ها و توانمندی های همکاران در انجام وظایف محوله و نقش آفرینی در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق و مؤید باشید.
گفتنی است وزیر علوم در نامه جداگانه ای از زحمات دکتر مسعود شفیعی سرپرست پیشین دانشگاه جامع علمی - کاربردی تقدیر کرد .