سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان: هیچ ارباب رجوعی نباید بی جواب بماند

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۳ کد : ۱۲۱۰۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۶۵
دکترمحسن دیانت سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان گفت: ارتباط با ارباب رجوع و مشتری باید یکی از دغدغه های اصلی روسا و مدیران باشد و نباید هیچ گونه ارباب رجوع حضوری و غیرحضوری بی جواب بماند. به گزارش...
دکترمحسن دیانت سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان گفت: ارتباط با ارباب رجوع و مشتری باید یکی از دغدغه های اصلی روسا و مدیران باشد و نباید هیچ گونه ارباب رجوع حضوری و غیرحضوری بی جواب بماند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، نشست روسای مراکز و واحدها با حضور دکترمحسن دیانت سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، مهندس پاسلار فرماندار شهرستان بندرلنگه و مدیران ستادی، در دانشگاه پیام نور مرکز بندرلنگه برگزارشد.
دکتردیانت در نشست با رؤسای مراکز و واحدها و مدیران ستادی در پیام نور مرکز بندرلنگه با بیان اینکه دانشگاه ها نقش به سزایی در رشد فرهنگی کشور دارد، گفت: با گسترش توسعه علم و فرهنگ خدمات بزرگی به رشد فکری مردم و جامعه می شود.
وی با اشاره به اینکه 100درصد دانشجویان دانشگاه پیام نور استان هرمزگان بومی می باشند، افزود: یکی از رسالت های دانشگاه پیام نور جذب دانشجوی بومی است و هر کمکی که برای دانشگاه شود خیلی زود بازخورد آن در بین اقشار مردم مشاهده می شود و به جامعه باز می گردد.
دکتردیانت تصریح کرد: دانشگاه پیام نور استان هرمزگان به دنبال تربیت، رشد و توسعه منابع انسانی ماندگار و متخصص است.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان یکی از برنامه های مهم خود را تکریم ارباب رجوع دانست و گفت: روسا، اعضای هیئت علمی کارشناسان باید پاسخگوی دانشجویان و ارباب رجوع باشند.
وی درادامه افزود: از این به بعد نظارت بیشتری بر روی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور صورت می گیرد و روسای مراکز نیز باید نظارت بیشتری درامور دانشگاه داشته باشند.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان با تأکید براینکه این نشست ها باید در دیدگاه ها و نگرش رؤسا و مدیران تأثیرگذار باشد، گفت: تغییر نگرش ودیدگاه های مدیریتی مهم است.
دکتردیانت دربخش دیگری از سخنان خود، گفت: رؤسای مراکز و واحدها باید به دنبال درآمد زایی برای دانشگاه باشند و درآمدها مراکز باید پاسخگویی نیازهای مجموعه خود باشد و در هزینه های دانشگاه نیز صرفه جویی شود.