سخنرانی مدرس دانشگاه سوربن فرانسه در دانشگاه الزهرا(س)

۰۵ مهر ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۶ کد : ۱۲۰۳۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۰۰
پروفسور پیر لوری، مدرس و پژوهشگر عرفان اسلامی در دانشگاه سوربن پاریس، به دعوت دکتر حجت اله جوانی، عضو هیئت علمی گروه ادیان وعرفان دانشکده الهیات الزهرا در نشست تخصصی با حضور اساتید و دانشجویان دانشک...
پروفسور پیر لوری، مدرس و پژوهشگر عرفان اسلامی در دانشگاه سوربن پاریس، به دعوت دکتر حجت اله جوانی، عضو هیئت علمی گروه ادیان وعرفان دانشکده الهیات الزهرا در نشست تخصصی با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده  الهیات این دانشگاه شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در این نشست دکتر جازاری با بیان تاریخچه مطالعات عرفان اسلامی در غرب ، لویی ماسینیون را به عنوان بنیانگذار مطالعات آکادمیک اسلام شناسی در قرن 19در اروپا خواند.
وی افزود: هانری کوربن ، یکی از شاگردان ماسینیون ، پس از جنگ جهانی اول در ایران در مورد سهروردی مطالعه می کرد. پس از انقلاب اسلامی جریان اسلام شناسی در فرانسه رشد و گسترش پیدا کرد و دو کرسی اسلام شناسی، یکی در دانشگاه سوربن و دومی در مدرسه پژوهش های عالی بوردو توسط کوربن تاسیس شد.
سپس پروفسور لوری درخصوص معنای عرفان سخنرانی کرد و گفت: فرق است بین ایمان و باور به خداوند و عرفان به معنای کشف و شهود قلبی، و شناختی که از این طریق به دست می آید.
پروفسور لوری در ادامه به روش مطالعه خود و همکارانش در قرآن اشاره کرد و گفت: ما تفاسیر مختلف قرآن را به صورت مقایسه ای و با هدف درک مفهوم آیات مورد بررسی قرار می دهیم. در عین حال ما آیات قرآنی را با یکدیگر تطبیق می دهیم تا به مفاهیم عرفان اسلامی نزدیک شویم. هم چنین ما با مطالعه آثار عرفای اسلامی و اصطلاح شناسی تمام تلاش خود را می کنیم تا دریابیم در دل عارف چه می گذرد.
پروفسور لوری سپس به پرسش های استادان و دانشجویان حاضر پاسخ داد.