رونمایی از نرم افزار سیستم جامع مدیریت اطلاعات پژوهشی دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۲۲ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۴۰ کد : ۱۱۷۵۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۰۷
نرم افزار سیستم جامع مدیریت اطلاعات پژوهشی دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ضمن رونم...
نرم افزار سیستم جامع مدیریت اطلاعات پژوهشی دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ضمن رونمایی از نرم افزار سیستم جامع مدیریت اطلاعات پژوهشی خبر داد و گفت: برخی از قابلیت های این نرم افزار ، مدیریت و پردازش اطلاعات اعضای هیئت علمی، مدیریت و پردازش اطلاعات طرح های پژوهشی، مدیریت زمانبندی طرح و گزارش انجام طرح های داخلی و خارجی، مدیریت مالی اقساط طرح های پژوهشی داخلی و خارجی، مدیریت تألیفات، مقالات، شرکت در مجامع و فرصت های مطالعاتی اعضا ، جستجوی سریع و آسان اطلاعات ، امکان تهیه گزارش پویا و تحلیل فعالیت های پژوهشی ، تعیین امتیازات علمی و پژوهشی به فعالیت های پژوهشی است .
گفتنی است نرم افزار سیستم جامع مدیریت اطلاعات پژوهشی ازطریق سایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  قابل دسترسی می باشد.