روند تدوین سند راهبرد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی بررسی شد

۰۸ دی ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۵ کد : ۱۱۷۰۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۴۴۸
روند تدوین سند راهبرد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در هجدهمین نشست کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست دکتر ابوالفضل خوش...
روند تدوین سند راهبرد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در هجدهمین نشست کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست دکتر ابوالفضل خوش‌منش دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور با اشاره به تصریح قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر تدوین سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گفت: توسعه نظام‌مند پژ‍وهش و آموزش عالی قرآنی نیازمند وجود نقشه راهی جامع‌نگر است که مبتنی بر وضعیت و ظرفیت موجود نهاد آکادمیک قرآنی کشور مسیر رسیدن به نقطه مطلوب را ترسیم کند.
وی افزود: دراین راستا تدوین سند راهبردی پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در نیمه دوم سال پیشین در دستور کار دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت و با انتخاب مجری در ابتدای سال جاری به طور رسمی آغاز شد.
دکتر خوش‌منش گفت : همچنین پس از گذشت شش ماه از آغاز اجرای طرح، با اهتمام مجری محترم و پایش و نظارت مستمر دبیرخانه، پیش نویس اول سند تهیه و گزارش آن در صحن کمیسیون ارائه شد.
رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور افزود: یکی از نقاط قوتی که در فرایند تدوین سند اتخاذ شد، بهره گیری از نظریات و دیدگاه‌های خبرگان در جلسات علمی پشتیبان است که این امر موجب غنا و جامعیت هر چه بیشتر سند شده است. دکترخوش‌منش درادامه گفت: به منظور تأمین دیدگاه‌ نهادهای آکادمیک کشور نسخه اول پیش‌نویس سند در جلسات آتی کارگروه‌های آموزش و پژوهش ارائه می شود تا نظرات و مطالبات نهادی اعضا اخذ و در سند اعمال شود.
وی افزود: اتخاذ این تدبیر ضمن مقبولیت‌سنجی سند، برتقویت ارتباط سند با عرصه اجرا می‌افزاید و با شناسایی موانع اجرایی پیش روی سند در نهایت موجب می شود سند تدوین شده هر چه بیشتر واقعیت‌گرا و کارآمد در عرصه اجرا باشد.
همچنین دراین نشست مجری طرح ضمن گزارش اقدامات ‌‌انجام‌گرفته، قوام چارچوب روشی، جامعیت، کاربردگرایی و همسویی با اسناد بالادستی را از ویژگی‌های این سند برشمرد و افزود: اجماع ذی‌نفعان از ویژگی‌های یک سند ممتاز است که این امر در گرو مشارکت حداکثری اعضا کمیسیون و کارگروه‌های وابسته دراین خصوص است.
گفتنی است به منظور پایش، هدایت و پشتیبانی فرایندهای تدوین سند، تاکنون شش جلسه کمیته‌ راهبری در این زمینه  تشکیل شده که این روند تا اتمام پروژه و ارائه نسخه نهایی ادامه خواهد داشت.