روسای2 کمیته فدراسیون ورزش های دانشگاهی منصوب شدند

۲۳ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۲:۳۹ کد : ۱۱۷۰۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۲۶
با توجه به اهمیت جایگاه گردشگری ورزشی و تامین منابع مالی از بخش های خصوصی از سوی دکتر محمد پورکیانی سرپرست فدراسیون ورزش های دانشگاهی طی احکامی جداگانه روسای کمیته های بازاریابی و گردشگری این فدراسیون...
با توجه به اهمیت جایگاه گردشگری ورزشی و تامین منابع مالی از بخش های خصوصی از سوی دکتر محمد پورکیانی سرپرست فدراسیون ورزش های دانشگاهی طی احکامی جداگانه روسای کمیته های بازاریابی و گردشگری این فدراسیون منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر داود هومنیان هیئت علمی و معاون دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ، به عنوان رئیس کمیته گردشگری و محسن خدایی به عنوان رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون ورزش های دانشگاهی منصوب شدند.