رساله دکتری دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان پایان نامه برتر سال 1394 کشور را کسب کرد

۲۷ دی ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۷ کد : ۱۱۶۴۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۵۵
رساله دکتری حسین مستعان دانش آموخته دکتری رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان پایان نامه برتر سال 1394 کشور در شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی را کسب کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، د...
رساله دکتری حسین مستعان دانش آموخته دکتری رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان پایان نامه برتر سال 1394 کشور در شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در پژوهش حاصل از این رساله دکتری با عنوان "ارزیابی ریزاتصال‌های حاصل از پرتوهای پرانرژی بر ورق های فوق نازک آلیاژهای آهن – کبالت با هدف بهینه‌سازی خواص مغناطیسی و مکانیکی فویل های فوق نازک مغناطیسی از آلیاژ آهن-کبالت-وانادیوم توسط پرتو های پرانرژی نظیر پرتو لیزر و پرتو الکترونی به طور موفقیت آمیز به یکدیگر جوش داده شد.
دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در این خصوص گفت: در پژوهش صورت گرفته، ضمن مطالعه مکانیزم تغییرات خواص مغناطیسی و مکانیکی نظیر بیشینه انرژی تولیدی، میدان وادارندگی، مغناطش اشباع و استحکام شکست اتصالات از طریق آنالیز EBSD و مطالعات فاز‌شناسی، شرایط بهینه اتصال به منظور دستیابی به بهترین خواص مغناطیسی و بیشینه خواص مکانیکی به دست آمد.
دکتر حسین مستعان با بیان این که فویل های فوق نازک آهن-کبالت –وانادیوم از مهم ترین اجزای موتورهای تبدیل نیرو و موتورهای الکتریکی مورد استفاده در قسمت های داغ موتورهای جت و کمپرسورها می باشد افزود: اتصال این نوع فویل ها با چالش های گسترده ای روبروست که تغییر در خواص مغناطیسی و تضعیف خواص مکانیکی اتصالات از جمله این چالش ها می باشد.
وی کاهش بازدهی این موتورها را از نتایج تغییر در خواص مغناطیسی دانست و تصریح کرد: تضعیف خواص مکانیکی نیز موجب انهدام موتور در دورهای بالا می شود، که در این پژوهش ضمن اتصال موفقیت آمیز آلیاژهای آهن-کبالت-وانادیوم، مکانیزم های تغییرات خواص مغناطیسی و مکانیکی این آلیاژ در حین اتصال شناسایی و از این طریق اتصال آلیاژ به گونه ای صورت گرفت تا بهترین خواص مغناطیسی و مکانیکی به دست آید.
دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید کرد: بر اساس یافته های این پژوهش، مقدار بازدهی و پایداری موتور در دورهای بالا به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
گفتنی است: این رساله دکتری که تحت نظارت و راهنمایی دکتر مرتضی شمعانیان و دکتر محمود منیرواقفی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و مشاوره پروفسور جرزی اسپونار از دانشگاه ساسکاچوآن کانادا انجام شده است،ضمن کسب عنوان پایان نامه برتر سال 1394 کشور در شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی کشور، تاکنون هفت مقاله ISI در ژورنال‌های بین‌المللی، یک مقاله علمی پژوهشی و دو مقاله در کنفرانس‌های داخلی را در بر داشته است.

( ۱ )