راه اندازی سامانه هوشمند سمعی و بصری حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری

۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۵ کد : ۱۱۵۶۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۰۶
محمدابراهیم رحیم زاده مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری از راه اندازی سامانه هوشمند سمعی و بصری حوزه معاونت فرهنگی این دانشگاه خبرداد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رحیم زاده گفت: نظر به توسعه ر...
محمدابراهیم رحیم زاده مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری از راه اندازی سامانه هوشمند سمعی و بصری حوزه  معاونت فرهنگی این دانشگاه خبرداد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رحیم زاده گفت: نظر به توسعه روز افزون فعالیت های فرهنگی دانشگاه، فقدان یک آرشیو اطلاعاتی از فعالیت های سمعی بصری صورت گرفته توسط این حوزه احساس می شد.
وی افزود: با توجه به این نیاز ایجاد سامانه هوشمند سمعی بصری حوزه فرهنگی دانشگاه در دستور کار معاونت فرهنگی قرارگرفت.
مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه مستندسازی را نیاز امروز فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها خواند و خاطر نشان کرد: این سامانه به گونه ای طراحی شده که ضمن ایجاد یک بانک اطلاعاتی نرم‌افزاری از روند فعالیت های سمعی بصری حوزه فرهنگی، قابلیت‌هایی مانند جستجوی پیشرفته، به روزآوری و امکان تعریف سطح دسترسی با توجه به لزوم دسترسی را در اختیار کاربران قرار خواهد داد.
رحیم زاده مستندسازی فعالیت ها، طبقه بندی موضوعی برنامه ها، سرعت و سهولت در استفاده از داده ها، دستیابی به آمار‌های مورد نیاز، امکان برنامه ریزی دقیق و راهبری کنترل شده را از دیگر مزیت های این طرح برشمرد .
وی درخاتمه با اشاره به این مهم که مستندسازی فعالیت های سمعی بصری سال جاری رو به اتمام است، تصریح کرد: از سال آینده، آرشیو بندی و مستندسازی فعالیت ها و برنامه های سال های گذشته به مرور انجام خواهد شد.