راه اندازی اولین برج فناوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۹ مهر ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۴ کد : ۱۱۵۴۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۰۰
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از راه اندازی اولین برج فناوری در این دانشگاه خبر داد و گفت: علاوه بر این برج، اقدام به ایجاد اتاق تمیز برای تحقیقات میکروالکترونیک و هوافضا شده است که با تامین ا...
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از راه اندازی اولین برج فناوری در این دانشگاه خبر داد و گفت: علاوه بر این برج، اقدام به ایجاد اتاق تمیز برای تحقیقات میکروالکترونیک و هوافضا شده است که با تامین اعتبارات آن ظرف 4 ماه تکمیل خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر مسعود برومند در هشتمین گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه  صنعتی امیرکبیر، اقتصاد ایران را اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت توصیف کرد و گفت: این امر موجب شده است تا دولت به عنوان سرمایه گذار نقش ایفا کند لذا خروجی فعالیت های تحقیقاتی به بیرون دانشگاه ها راه نیابد.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با تاکید بر اینکه در تجاری سازی باید فناوری با اطلاعات بازار آمیخته و منجر به طرح کسب و کار شود، اظهار داشت: فرآیند تجاری سازی نیاز به زیر ساخت هایی دارد که در این فرآینده علاوه بر وجود زیر ساختهای ملی نقش بانک ها نیز بسیار برجسته است.
وی از راه اندازی اولین برج فناوری در این دانشگاه خبر داد و یادآور شد: 5 طبقه این برج به عنوان یکی از زیر ساختهای تحقیقاتی، نهایی شده است و برای تکمیل 6 طبقه باقی مانده نیاز به 150 میلیارد ریال بودجه است که با تامین این اعتبارات در مدت 22 ماه آماده خواهد شد.
دکتربرومند، ایجاد اتاق تمیز را یکی دیگر از زیر ساخت های لازم برای فرآیند تحقیق و تجاری سازی ذکر کرد و ادامه داد: اتاق تمیز برای انجام تحقیقات در حوزه های هوافضا، بایوتکنولوژی و میکروالکترونیک مورد نیاز است.