راه اندازی انجمن علمی و بین المللی مهندسی برق والکترونیک(IEEE) درمرکز آموزش عالی شهرضا

۱۵ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۳ کد : ۱۱۵۴۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۸۴
انجمن علمی و بین المللی مهندسی برق والکترونیک(IEEE) در دانشگاه مرکزآموزش عالی شهرضا راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحمیدرضا کریم زاده رئیس مرکز آموزش عالی شهرضا با اشاره به تشکیل 5 ...
راه اندازی انجمن علمی و بین المللی مهندسی برق والکترونیک(IEEE) درمرکز آموزش عالی شهرضا
انجمن علمی و بین المللی مهندسی برق والکترونیک(IEEE) در دانشگاه مرکزآموزش عالی شهرضا راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحمیدرضا کریم زاده رئیس مرکز آموزش عالی شهرضا با اشاره به تشکیل 5 انجمن علمی فعال دراین مرکز گفت: مجوز تاسیس انجمن علمی مهندسی برق والکترونیک این مرکز از مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک
( Institute of Electrical and Electronics Engineers)  که یک سازمان بین‌المللی است اخذ شد.
وی افزود: این انجمن با هدف کمک به پیشبرد گسترده فناوری و حوزه‌های وابسته به مهندسی برق و کامپیوتر و همچنین زمینه‌های وابسته به طور خاص در این مرکز تاسیس شد.
همچنین انجمن علمی و بین المللی مهندسی برق والکترونی400  هزار عضو از 160 کشور دارد .
گفتنی است مرکز آموزش عالی شهرضا دربین مراکز آموزش عالی دولتی کشور رتبه 25 و در بین مراکز آموزش عالی (اعم از دولتی،آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی) رتبه 33 را دارا می باشد.