راه اندازی کاردانی فنی مکانیک با هدف توسعه صنعت خودروسازی کشوردر دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۴۲ کد : ۱۱۵۴۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۱۸
رشته کاردانی فنی مکانیک با گرایش مونتاژ سیستم های مکانیکی و خودرو با هدف تربیت نیروی متخصص برای صنایع خودرو سازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شده است.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، فارغ ا...
راه اندازی کاردانی فنی مکانیک با هدف توسعه صنعت خودروسازی کشوردر دانشگاه جامع علمی کاربردی
رشته کاردانی فنی مکانیک با گرایش مونتاژ سیستم های مکانیکی و خودرو با هدف تربیت نیروی متخصص برای صنایع خودرو سازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، فارغ التحصیلان این رشته قابلیت اجرای تمامی مراحل مونتاژ کاری خودرو، جوشکاری مکانیزم عالی خودرو، ورق کاری مکانیزم‌های خودرو و کنترل کیفیت را پیدا می‌کنند.
همچنین فارغ التحصیلان این دوره ها می‌توانند در صنعت خودرو سازی در مشاغل تکنسین مونتاژ و رگلاژکاری، مونتاژ موتور، اکسل و اسکید، مونتاژ قطعات جانبی و سرپرستی سالن مونتاژکاری مشغول به فعالیت شوند.( ۱ )