رئیس‌دانشگاه بیرجند به عنوان دبیرستاد هفته پژوهش و فناوری خراسان جنوبی منصوب شد

۱۲ آبان ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۴ کد : ۱۱۵۳۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۹۶
دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند از سوی سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی، به عنوان دبیر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری خراسان جنوبی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در حکم دکتر خ...
رئیس‌دانشگاه بیرجند به عنوان دبیرستاد هفته پژوهش و فناوری خراسان جنوبی منصوب شد
دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند از سوی سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی، به عنوان دبیر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری خراسان جنوبی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در حکم دکتر خلیل خلیلی آمده است:
نظر به جایگاه بی بدیل پژوهش ها و تحقیقات علمی و کاربردی در تولید علوم و توسعه علوم و دستیابی به فناوری های نوین برای ارتقای جایگاه علمی کشور و تولید ثروت به منظور بهبود وضع زندگی مردم و رفاه عمومی به سمت دبیر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری خراسان جنوبی منصوب می‌شوید.