رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران منصوب شد

۲۱ دی ۱۳۹۳ | ۱۶:۰۶ کد : ۱۱۵۳۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۳۸
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر سعدان زکایی را به سمت رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در حکم ...
رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران منصوب شد
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر سعدان زکایی را به سمت رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در حکم وزیر علوم آمده است:
به موجب این حکم به سمت رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران منصوب می شوید.
مقتضی است در چارچوب وظایف و اختیارات مندرج در تبصره ذیل ماده «6» آیین نامه موصوف ونیز مفاد دستور العمل صدر الاشاره پس از هماهنگی با مرکز هیئت های ممیزه و دبیر محترم هیئت امنای ذیربط و همکاری سایر اعضای محترم آن کمیسیون نسبت به برگزاری منظم جلسات کمیسیون جهت بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در هیئت امنا اقدام نمایند."
گفتنی است دکتر سعدان زکایی دارای دکترای مهندسی برق الکترونیک و دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  طوسی است و هم اکنون ریاست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را نیز بر عهده دارد.