رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ازمساعدت لازم جهت اسکان خوابگاهی دانشجویان خبرداد

۲۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۴ کد : ۱۱۴۷۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۷۶
مهندس ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری گفت: مساعدت لازم جهت اسکان خوابگاهی دانشجویان انجام می گیرد، همچنین باتوجه به تفاهم نامه با بنیاد علوی، اعطای وام تحصیلی ...
مهندس ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری گفت: مساعدت لازم جهت اسکان خوابگاهی دانشجویان انجام می گیرد، همچنین باتوجه به تفاهم نامه با بنیاد علوی، اعطای وام تحصیلی به دانشجویان بی بضاعت دارای معدل بالای 14 تعلق خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، جلسه ای با حضور مهندس یزدان مهر، دکترفریبرز سجادی قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان، دکترسبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی، معاونان و مدیران حوزه دانشجویی این دانشگاه تشکیل شد.
دکتریزدان مهر گفت: تدوین سند راهبردی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گامی جهت ارزش نهادن به آینده نگری و توجه به ارتقا و کرامت انسانی می باشد.
وی فعال کردن بخش خیرین خوابگاه ساز، همچنین انجام اقدامات اقتصادی ازجمله تجهیز آزمایشگاه ها را به عنوان دیگر برنامه های این صندوق ذکر کرد.
دکتریزدان مهر دربازدید از خوابگاه های دانشگاه خوارزمی در گفت: درصورتی که پروژه ای دردانشگاه خوارزمی ازقبیل ساخت خوابگاه متأهلین 50 درصد پیشرفت کرده باشد، صندوق رفاه دانشجویی نسبت به تأمین 50 درصد باقی مانده اقدام خواهد کرد.

( ۱ )