رئیس سازمان امور دانشجویان : خدمت به دانشجویان شاهد و ایثارگر افتخاری بزرگ و مسئولیتی سنگین است

۲۹ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۶ کد : ۱۱۴۱۶ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۶۰
معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به تحصیل 60هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه های تابع وزارت علوم گفت : 30هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه های روزانه تحصیل می¬کنند که ...
رئیس سازمان امور دانشجویان : خدمت به دانشجویان شاهد و ایثارگر افتخاری بزرگ و مسئولیتی سنگین است
معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به تحصیل 60هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه های تابع وزارت علوم گفت : 30هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه های روزانه تحصیل می¬کنند که 8000نفر از آنان در دوره های تحصیلات تکمیلی هستند لذا خدمت به این تعداد دانشجوی شاهد و ایثارگر افتخاری بزرگ و مسئولیتی سنگین است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مجتبی صدیقی در همایش مدیران امور شاهد و ایثارگر دانشگاه های کشور گفت : افزایش تعداد دانشجویان در دوره های تحصیلات تکمیلی ، مدیریت آینده کشور را تضمین می کند زیرا اغلب  مدیران کشور از میان دانش آموختگان این دورها خواهند بود.
وی تاکید کرد: اصل رعایت کرامت انسانی و احترام در ارائه خدمت به دانشجویان شاهد و ایثارگر یک اصل محوری است که باید در صدر همه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ما جاری باشد.
دکتر صدیقی گفت : اداره کل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان با نظر خواهی از مدیران مناطق نه گانه دانشگاه ها ، برنامه پنچ ساله خودرا تدوین خواهد کرد و توصیه ما به همه دانشگاه ها تدوین یک برنامه مشخص برای خدمت به دانشجویان شاهد و ایثارگر و پرهیز از مناسبت محوری است.
وی افزود: در کنار تقویت علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر باید از حضور و مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی دانشگاه ها نیز پشتیبانی کنیم لذا حمایت از حضور این دانشجویان در کانون های فرهنگی هنری دانشگاه ها و کانون های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر یک ضرورت است.
وی برگزاری المپیاد های علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر و استفاده از دانش آموختگان شاهد و ایثارگر و دانشجویان برتر دانشگاهها بویژه از میان دانشجویان شاهد و ایثارگر را برای انتقال تجربیات و ارائه مشاوره به سایر دانشجویان شاهد و ایثارگر یک اقدام مهم توصیف کرد.
معاون وزیر علوم اظهار داشت :به همه دانشگاه ها اعلام شده است که ادارات کل شاهد و ایثارگر را در ساختار دانشگاه ، از ساختار معاونت دانشجویی خارج و به ذیل ریاست دانشگاه منتقل نمایند تا با قوت بیشتری فعالیت کنند.
محمدحسینی سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان نیز در این همایش گفت : مجموعه مدیریت سازمان امور دانشجویان تصمیم گرفته است تا با تدوین یک برنامه مدون و راهبردی، خدمات ارائه شده به دانشجویان شاهد و ایثارگر را ساماندهی کند تا بر اساس این برنامه میزان پیشرفت ها و نزدیکی به اهداف، قابل سنجش و ارزیابی باشد.
وی افزود: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند بهترین ترویج کنندگان فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه ها باشند و جامعه را از نفوذ دشمن مصون نگه دارند.