رئیس دفترمنطقه ای آیسکو در ایران درجشنواره روز بین المللی دانشگاه خوارزمی

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۳ کد : ۱۱۴۱۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۲۹
دکترعباس صدری رئیس دفترمنطقه ای آیسکو درایران با تاکید براینکه، ورود دانشگاه ها به عرصه بین الملل نیازمند تدوین مبانی نظری است، تعریف مزیت های نسبی دانشگاه ها برای ورود به عرصه بین الملل را مورد تاکید...
دکترعباس صدری رئیس دفترمنطقه ای آیسکو درایران با تاکید براینکه، ورود دانشگاه ها به عرصه بین الملل نیازمند تدوین مبانی نظری است، تعریف مزیت های نسبی دانشگاه ها برای ورود به عرصه بین الملل را مورد تاکید قرارداد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترصدری در این خصوص گفت: ورود دانشگاه‌ها به تمامی حوزه ها درعرصه بین الملل ضروری نیست.
وی افزود: اگر جایگاه دانشگاه های کشورمان درعرصه مدیریت دانش تعریف شود، ورودمان در عرصه بین الملل بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو در ایران با تاکید براینکه، ورود دانشگاه ها به عرصه بین الملل نیازمند تدوین مبانی نظری و دکترین است، تعریف مزیت های نسبی دانشگاهها برای ورود به عرصه بین الملل را مورد تاکید قرار داد.
وی با بیان اینکه، نخستین گام درجهت بین‌المللی شدن دانشگاه ها مستندسازی است، پرداختن به بحث های بین رشته‌ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: ما باید در عرصه بین الملل، دانشگا‌ه‌های همگن خود را برای تعامل شناسایی کنییم.
دکترصدری در ادامه با اشاره به تجربیات کاری خود در دفتر آیسسکو درطول سال های گذشته گفت: بین المللی سازی نظام آموزشی ما نیازمند تعریف یک چارچوب نظری است، ضمن اینکه تقویت مبانی انقلابی، اسلامی ، ایرانی و همچنین پرداختن به مشترکات انسانی در این عرصه موثر است.