رئیس دانشگاه یزد: ساختار دانشگاه های دولتی نیازمند انعطاف است

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۳ کد : ۱۱۴۰۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۳۷۴
اولین کنفرانس ملی علم و کار باحضور دانشگاهیان وکارآفرینان ازسراسرکشور با محوریت اقتصاد مقاومتی و تبیین هدف مراکز رشد وفناوری درسه پانل دانشگاه، اقتصاد، نیروی انسانی و رابطه آنها با بازار کار و آسیب شن...
اولین کنفرانس ملی علم و کار باحضور دانشگاهیان وکارآفرینان ازسراسرکشور با محوریت اقتصاد مقاومتی و تبیین هدف مراکز رشد وفناوری درسه پانل دانشگاه، اقتصاد، نیروی انسانی و رابطه آنها با بازار کار و آسیب شناسی میان صنعت و دانشگاه وانتقال تکنولوژی های دانشگاهیان به صنعت، دریزد برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در پانل دانشگاه  بازار کار دکترمحمدصالح اولیاء رئیس دانشگاه یزد، غضنفر میرجلیلی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان یزد و حبیب زارع عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری داشگاه یزد به عنوان اعضای پانل به بحث و گفتگو پرداختند.
رئیس دانشگاه یزد دراین پانل ابتدا با اشاره به ارتباط بین صنعت و دانشگاه گفت: دانشگاه ها باید بیشترین انرژی خود را در مسیر زودتر به نتیجه رسیدن علم و تبدیل آن به کار صرف کنند.
دکتر اولیاء گفت: اکنون دانشگاه ها باید به فکر بازارکار دانشجویان خود باشند ودانشجویان نیز باید نسبت به مسائل جامعه احساس مسئولیت داشته باشند، اما متاسفانه عدم تعادل وتعامل میان ظرفیت ها ورشته های تربیت شده دانشگاهی و بازارکار باعث تکرار سیکل معیوبی شده که ازهمان ظرفیت های خوب تحصیل کرده دانشگاهی هم استفاده نمی شود واین عدم توازن باعث کمبود بعضی تخصص ها و اشباع بعضی دیگر از گرایش های تحصیلی شده که باید این را رفع کرد.
وی با اشاره به اینکه صنعت باید طرح های دانشگاهی را دراولویت کاری خود قراردهد، افزود: جامعه دانشگاهی باید محیط پیرامون خود و صنعت را مورد توجه قرار دهد، اما متاسفانه مسائل کشور  و چالش های بخش صنعت کمتر مورد توجه دانشگاهیان قرار گرفته و باید در دانشگاه دفاتری درست شود تا مسائل صنعت را بررسی کنند و این امر کمک شایانی به ارتباط صنعت با دانشگاه می کند.
دکتراولیا گفت: ما باید به دو محور اساسی تعادل بین ظرفیت ها ونیازها و کیفیت دانش آموختگان توجه کنیم.
رئیس دانشگاه یزد مشکل بیکاری دانش آموختگان را یادآورشد و گفت: درحال حاضر ازظرفیت های موجود هم بخوبی استفاده نمی شود و ما در یک رکود به سر می بریم هم به لحاظ ظرفیت و هم به لحاظ خصوصیات یک دانش آموخته دانشگاهی در بازارکار و مسئولان و دانشگاهیان باید این دومورد را در اولویت کاری خود و جزو یکی از وظایف اجتماعی خود قراردهند.
وی با اشاره به اهمیت مباحث رقابتی و هوشمندی تجاری، افزود: ما باید این مبحث را وارد فضای دانشگاهی کنیم تا اثرات آن را هرچه سریعتر درفضای صنعتی مشاهده کنیم.
دکتراولیاء گفت: درنشست اخیر روسای دانشگاه ها با معاون وزیر صنایع دو طرح پسا دکترای صنعتی برای اعضای هیئت علمی مطرح شد که براساس آن اعضای هیئت علمی باید یک سال درصنعت ورود کرده واین پیش نیاز ورود به دانشگاه است وهمچنین طرح فرصت مطالعاتی که به جای رفتن به خارج کشور می توانند درصنعت داخل کشور این طرح را بگذرانند.
وی اظهارامیدواری کرد که براساس تفاهم نامه بین وزارت علوم واتاق بازرگانی، با ایجاد شرکت های دانش بنیان دردانشگاه که حلقه واسط بین صنعت و دانشگاه است  بسیاری از مشکلات و ضعف های ارتباطی صنعت و دانشگاه به طور سیستماتیک رفع شود .
درادامه غضنفر میرجلیلی نیز دراین پانل به بیان دیدگاه های خود پرداخت.
وی بازار کار دانشگاه را صنعت دانست و از ارتباط این دو به عنوان نقطه کلیدی توسعه یادکرد و افزود: برای رسیدن به این نقطه کلیدی، باید مهارت های لازم کسب شود.
عضوهیئت علمی دانشگاه یزد و نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان یزد تشریح کرد: تمایل برای ارتباط صنعت و دانشگاه وجود دارد اما تاکنون دولت راهکار مفیدی برای ارتباط بین دانشگاه و صنعت به طورجدی و بخشنامه ای نداشته هرچند چشم اندازهای خوبی باتوجه به برنامه های تعیین شده مانند قانون حمایت ازشرکت های دانش بنیان وجود دارد.
میرجلیلی اشاره کرد :دولت باید راهکارها و امتیازاتی به بخش دانشگاهی و صنعتی دهد تا این ارتباط هرچه سریعتر و بهتر صورت بگیرد.
گفتنی است دراین کنفرانس اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان نیزحضور داشتند که بعضی از حاضران به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.