رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر: فرایندهای ادارای دانشگاه امیرکبیر تغییر می کند

۲۸ دی ۱۳۹۴ | ۱۱:۴۵ کد : ۱۱۲۷۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۱
دکتراحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: روند تغییر فرآیندهای این دانشگاه آغازشده و امیدواریم فرایند این تغییرات افزایش یابد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمعتمدی دردومین گردهمایی کارکنا...
دکتراحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: روند تغییر فرآیندهای این دانشگاه آغازشده و امیدواریم فرایند این تغییرات افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمعتمدی دردومین گردهمایی کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: بخشی از فرآیندهای اداری این دانشگاه نیازمند بازنگری و تغییر است که این موضوع در دانشگاه آغاز شده و امیدواریم این فرآیند سریع تر انجام شود.
وی با اشاره به برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: برنامه ریزی‌های این دانشگاه تنها درسطح مدیریت انجام نمی شود بلکه تمامی کارکنان و اساتید درتدوین این برنامه ها نقش دارند و نظرات خود را بیان می کنند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: دانشگاه دارای سه رکن دانشجو، استاد و کارمند است که ما دراین دانشگاه از نظرات این سه رکن استفاده می کنیم.
دکترمعتمدی تاکید کرد: برنامه راهبردی این دانشگاه یک برنامه تشریفاتی نیست بلکه اجرای آن الزام آور است.
وی درادامه افزود: اگر می خواهیم در دانشگاه به ارتقا دست یابیم باید برنامه راهبردی این دانشگاه به طور کامل اجرایی شود چرا که از طریق این برنامه می توانیم به اهداف ایده آل خود دست یابیم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اگر قصد داریم به اهداف و چشم اندازهای این دانشگاه دست یابیم باید از تمامی ظرفیت های دانشگاه در راستای برنامه راهبردی دانشگاه استفاده کنیم.
دکترمعتمدی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر جزو دانشگاه های برتر کشوراست، گفت: برنامه ریزی های این دانشگاه دربسیاری موارد برای کل آموزش عالی کشور استفاده می شود.