رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان بر توسعه همکاری دانشگاه و صنعت برق تأکید کرد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۱ کد : ۱۱۲۵۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۳۹
<div dir="None">دکتر فدایی رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان بر توسعه همکاری های دانشگاه  و صنعت برق تأکید کرد.</div> <span id="ms-rterangepaste-start"></span><div>به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر فدایی رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در جلسه ای که با حضور مهندس </div> ...
دکتر فدایی رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان بر توسعه همکاری های دانشگاه  و صنعت برق تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر فدایی رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در جلسه ای که با حضور مهندس مهدوی نیا مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، دکتر مومنی معاون پژوهشی، دکتر عبدالحمید جعفری مدیرکل فناوری، ارتباط با صنعت وکارآفرینی و اعضای کادر هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل شد خواستار توسعه همکاری های هر چه بیشتر دانشگاه  و صنعت برق شد.
مهندس مهدوی نیا مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در ادامه گزارشی از وضعیت عملکردی و وظایف سازمانی فوق ارائه کرد و زمینه های همکاری های دوجانبه دانشگاه و آن شرکت را مورد بررسی قرار داد.
در خاتمه دکترعبدالحمید جعفری مدیرکل فناوری، ارتباط با صنعت وکارآفرینی در خصوص استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای بکار گیری توان علمی و فناوری اعضای هیئت علمی دانشگاه و نیز امکان مشارکت در افزایش بهره وری و مصرف انرژی در شرکت فوق برای طرفین مطالبی بیان کرد.
گفتنی است که بر اساس مذاکرات انجام شده با مشارکت کارشناسان دوطرف نقطه نظرهای مشترکی همچون تکمیل اعضای کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان با حضورریاست گروه مربوطه ، ایجاد یک مکان جهت فعالیت های مشترت تحقیقاتی دوطرف در محل شرکت ، نوشتن آیین نامه  خاصی برای نحوه عملکرد آن در  یک ماه آینده و مشکلات دانشگاه در بررسی واولویت بندی تحقیقات 1393 شرکت برق با همکاری اعضای  هیئت علمی گروه مهندسی برق تصویب شد .