رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته : توازن بخشی در سرمایه گذاری در کشورموردتوجه جدی قرار نگرفته است

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۷ کد : ۱۱۲۱۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۲
دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران  دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته برگزار شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمد میرزایی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری...
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته : توازن بخشی در سرمایه گذاری در کشورموردتوجه جدی قرار نگرفته است
دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران  دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمد میرزایی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته در این همایش گفت:توازن بخشی در سرمایه گذاری در کشورموردتوجه جدی قرار نگرفته است، کسی سرمایه خودش را در بخش کشاورزی سرمایه گذاری نمی کند وظاهراعلت آن مقرون به صرفه نبودن در مقایسه با سایربخش هااست.طبق قوانین موجودبخش کشاورزی از مالیات معاف وبرخی بخش ها تا 35درصد مالیات باید بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: چطوراست که امروز یک بنکدار وارد کننده با پرداخت 35 درصد مالیات بازهم می تواند با کشاورزی رقابت کند از طرفی اگر میزان دریافتی مالیات سالانه رابه درآمد ناخالص ملی کشور تقسیم کنیم کمتراز 4درصد می شود وشاید مشکل اینجا باشد.