رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان: هفته پژوهش و فناوری می تواند با عرضه محصولات ناشی از تحقیقات پایه، کاربردی و ماموریت گرا در دانشگاه ها برگزار شود

۲۸ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۴۹ کد : ۱۰۹۷۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۸۵
دکترعلیرضا شهریاری رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان گفت: با توجه به نوع ساختار تحقیقات درایران ، هفته پژوهش و فناوری می¬تواند با عرضه محصولات ناشی از تحقیقات پایه، کاربردی و ماموریت گرا در دانشگاه ها برگز...
دکترعلیرضا شهریاری رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان گفت: با توجه به نوع ساختار تحقیقات درایران ، هفته پژوهش و فناوری می¬تواند با عرضه محصولات ناشی از تحقیقات پایه، کاربردی و ماموریت گرا در دانشگاه ها برگزار شود .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترشهریاری درخصوص برپایی هفته پژوهش و فناوری و تاثیرآن در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تبدیل علم به ثروت گفت: دراین راستا پیشنهاد می گردد هرساله درچنین هفته ای بر نقش دانشگاه ها در موارد مشاوره ای ذیل با توجه به تنوع اقلیمی ایران و مراجعه بخش صنعت به آن تاکید شود: با توجه به بحران های زیست محیطی در شروع دهه های اول و دوم قرن بیست و یکم و تشدید خطرات اثرات گلخانه ای درجهت خدمات مشاوره ای از دانشگاه ها برای کاهش آلودگی های زیست محیطی استفاده گردد، ارائه آموزش های لازم به بخش صنعت، انتقال تکنولوژی ،بررسی استعدادها و پتانسیل های مناطق مختلف ایران و نیاز به تحقیق درباره تکنولوژی های مناسب برای ایجاد صنایع مناسب از سوی بخش صنعت در آن منطقه ، مطالعه و بررسی راجع به بسترهای مناسب و مستعد سرمایه گذاری صنعتی از سوی دانشگاه براساس درخواست دولت، بکارگیری دانشگاهیان در قالب مشاوره و راهنمایی برای احداث واحد های صنعتی و تعیین و ابلاغ اولویت های توسعه ای بخش صنعت به دانشگاه ها و موظف نمودن دانشگاه ها به تحقیق درباره اولویت های مورد نظر توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری مناسب است .
وی درخصوص نمونه های عملی درمرکز پژوهش این مجتمع ‌افزود: متاسفانه تاکنون نمونه های عملی از پروژه های مشترک بین بخش صنعت و دانشگاه دراین مرکزپژوهشی وجود نداشته است.
دکترشهریاری درخصوص برپایی هرچه بهتر مراسم هفته پژوهش و فناوری پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: درسالیان اخیر ایرانیان مقیم خارج از کشور دستاوردهای پژوهشی زیادی درعرصه بین المللی داشته اند، پیشنهاد می شود همه ساله 10 نفر از برترین پژوهشگران ایران به کشور دعوت و به نحو شایسته ای از آنان تقدیر به عمل آید وبا توجه به تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه هرساله دراین هفته از برترین پایان نامه با موضوع محورهای تحکیم بخش این وحدت قدردانی به عمل آید.
درادامه وی درخصوص راهکارهای گسترش و تقویت واقع گرایانه و عملی صنعت و دانشگاه پیشنهاداتی ارائه داد و افزود: از آنجائیکه کانال های ارتباط مکاتبه ای راجع به تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت در کشور ما چندان موفق نبوده است، موافقت نامه های پژوهشی به منظور تحکیم ارتباط تنظیم شده که این موافقت نامه ها با چالش های زیادی مواجه بوده است. برای اجرای هرچه بهتر توافقنامه ها، التزام و تعهد عملی دراجرای مواد پروتکل ها بوجود آید، ایجاد مکانیسم هایی برای تقویت تعهدات مالی در پروتکل های پژوهشی بین صنعت و دانشگاه، بخش صنعت هرساله نیازهای پژوهشی و آموزشی خود را به وزارت علوم اعلام کند، تنظیم دستور العمل های اجرایی برای هریک از بند های پروتکل بخش صنعت و دانشگاه و دستگاه ناظر بر پروتکل ها تعریف گردد تا امکان ارزیابی و رصد توافقات وجود داشته باشد، پیشنهاد می-شود.
رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان نقش دولت در تقویت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان را مهم عنوان کرد و گفت: در این راستا پیشنهاد می¬شود، بودجه ها و اعتبارات برای تأمین نیازمندی های بخش های فوق الذکر افزایش یابد، نمونه ها فوق الذکر تعداد از دانش آموختگان را برای نیل به سند چشم انداز توسعه کشور در اختیار بگیرند، دعوت از متخصصین مجرب و با تجربه بخش صنعت و انجام بازدیدهای مدیران بخش صنعت کشور ازمراکز فوق الذکرصورت گیرد .
دکترشهریاری همچنین درخصوص میزان هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی استان با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری استان درچه حدی است، گفت: با توجه به دستورالعمل های اجرایی هماهنگی نسبتاً خوبی برقراراست اما پیشنهاد می¬شود جهت هماهنگی بیشتر راهکارهای اجرایی بهتری اندیشیده شود.
وی درادامه درخصوص تخصیص بودجه پژوهش درسطح کشور چگونه باید انجام شود، افزود: با توجه به هدف گذاری اختصاص چهار درصد از تولید ناخالص داخل به بخش تحقیقات تا سال 1404 و با عنایت به اینکه تنها دانشگاه ها نیستند که درتحقیقات نقش ایفا می کنند پیشنهاد می¬شود درنحوه اختصاص و هزینه کرد بودجه تحقیقاتی سایر دستگاه های اجرایی  بازنگری شود، دراین راستا با توجه به محرومیت شدید برخی از استان ها پیشنهاد می¬شود با توجه به میزان توسعه نیافتگی دانشگاه  ها دراین مناطق سهم اعتبارات تحقیقاتی این دانشگاه ها از کل اعتبارات افزایش یابد.
درپایان رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان درخصوص راهکارهای عملی برای گسترش امر پژوهش جهت حل مشکلات کشور پیشنهاد داد و گفت: همگرایی هرچه بیشتر پروژه های بخش صنعت با دانشگاه شامل، تهیه و تدوین بانک جامع اطلاعات محققین، کاهش بوروکراسی اداری جهت استفاده از کلیه آزمایشگاه ها، کارگاه ها و مراکز پژوهشی دیگر کشور، پتانسیل سنجی ایجاد مراکز پژوهشی در نقاط مختلف کشور با تاکید بر استعداد های منطقه ای، بازنگری در سیلابس های دروس دانشگاهی و سوق دادن بخشی از آن به امر پژوهش، هدفمند سازی بودجه های تحقیقات با تاکید بر نیازمندی های اولویتی کشورمی باشد.