انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان به عنوان عضو کمیته تخصصی الهیات دفتر برنامه ریزی آموزش عالی

۲۰ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۵۴ کد : ۱۰۹۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۶۴
دکتر "حسین حیدری" عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان طی حکمی  از سوی معاون آموزشی وزیر علوم به عنوان عضو کمیته تخصصی الهیات گروه علوم انسانی، دفتر برنامه‌ریزی آموز...
دکتر "حسین حیدری" عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان طی حکمی  از سوی معاون آموزشی وزیر علوم به عنوان عضو کمیته تخصصی الهیات گروه علوم انسانی، دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی منصوب شد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در حکم معاون آموزشی وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: در اجرای ماده آیین نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی و مشورتی در امر برنامه‌ریزی و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده  جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت دو سال به سمت عضو کمیته تخصصی الهیات گروه علوم انسانی، دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب می‌شوید. 
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در این حکم تصریح کرده است: در این خصوص توجه به نکاتی چون رصد کردن نوآوری‌های عصر حاضر در امر آموزش، بومی‌سازی رشته‌ها، هماهنگی توسعه آموزش با بازار کار، توجه به فرهنگ و ارزشهای دینی در برنامه‌ریزی‌ها و تلفیق مطالعات میدانی و کاربردی با مبانی نظری، یقینا در ارتقای کیفی و اثر بخشی برنامه‌های درسی مؤثر خواهد بود.