دیداررئیس دانشگاه شهیدباهنرکرمان با مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۱ کد : ۱۰۸۴۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۴۹
دکترمحمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهیدباهنرکرمان با مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان دیدارو گفتگوکرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین دیدارکه با موضوع بررسی کارگروه های آموزش قرآنی برگز...
دکترمحمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهیدباهنرکرمان با مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان دیدارو گفتگوکرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین  دیدارکه با موضوع بررسی کارگروه های آموزش قرآنی برگزار شد ، دکتربصیری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، با ارائه پیشینه و شورای تخصصی فرهنگ قرآنی گفت: شورای تخصصی فرهنگ قرآنی دارای سه کمیسیون به نام های توسعه آموزش عمومی با مسئولیت سازمان آموزش و پرورش، توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی با مسئولیت وزارت ارشاد و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی با مسئولیت وزارت آموزش عالی و بهداشت آموزش پزشکی است. نخستین بار در تاریخ 7 آبان ماه 93 در استانداری کرمان، جلسه ای با عنوان شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی استان کرمان تشکیل داد و در آن جلسه برای فعالیت های کمیسیون ها و آغاز به کارشان صحبت هایی شد و تصویب شد که دانشگاه شهیدباهنر عهده دار این کمیسیون باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهیدباهنر بیان کرد: در بخش پژوهش جلساتی انجام می شد و بودجه مختصری هم برای طرح های قرآنی درنظر گرفته شده بود که برای طرح های عمرانی هزینه می شد ولی از آن مقطع به بعد فعالیت ها به خاطر ایجاد رشته ای تحت عنوان علوم قرآن و حدیث، گسترش پیدا کرد و این کمیسیون را موظف می کرد که با بخش الهیات علوم قرآنی و دانشکده الهیات ارتباط داشته باشد.
وی افزود: از سال 93 تاکنون در حوزه پژوهشی دانشکده الهیات و ادبیات 19 پایان نامه قرآنی تحت عناوین مختلفی از جمله بررسی وجوه اشتراک تربیت در قرآن، الگوی آموزش قرآن کریم، ارزش شناسی در قرآن و استلزامات تربیتی ما داشته ایم. همچنین ارتباطی با دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی قم برقرار کردیم و در آنجا تصمیم داشتند تا برنامه ای با عنوان الگوی "اسلامی- ایرانی پیشرفت" با موضوع راهبردهای پیشرفت از منظر قرآن برگزار کنند.
دکتربصیری گفت: در زمینه آموزشی علاوه بر آموزش رسمی که دانشکده الهیات انجام می شود فعالیت های دیگری مانند: برگزاری دهمین نمایشگاه قرآن و عترت، با کارگاه های مختلفی نظیر اعجاز قرآن، نقد کتب قرآنی، آشنایی با هنرهای قرآنی درسال93 انجام شد. در اردیبهشت ۹۴ جشنواره قرآن و عترت با رویکرد آموزشی، حفظ، قرایت و ترتیل برگزارشد، همچنین هر روز بعد از نماز عصر تفسیر کوتاه و مختصری از آیات قرآن توسط حاج آقا عسکری صورت می گیرد.
درادامه فتحی زاده مسئول دفتر فعالیت های قرآنی اداره کل ارشاد از حاضرین درجلسه خواست تا هرچه سریع تر کارگروهی شکل بگیرد تابا سایت کمیسیون ارتباط داشته باشد تا مصوبه خوبی را در شورا داشته باشیم و از اعتبار استانی بهره مند شویم.
دکترطاهر رئیس دانشگاه شهیدباهنرنیز در این نشست گفت: ازهمه می خواهم تا راه کارهای عملی را در پیش بگیرند تا این شورا به صورت عملی وارد شود و کار و فعالیت های مفیدی را ارائه دهد.
رئیس دانشگاه قول شهیدباهنر مساعدت و همکاری را با سازمان ارشاد داد و خواست تا طرح های افراد به صورت مکتوب به وی اعلام شوند.
گفتنی است در پایان این مراسم برای جلسه ها وفعالیت های آتی این کارگروه برنامه ریزی شد.