امروزه همه کشور های دنیا به خزانه داری الکترونیکی توجه بسیار دارند

۰۴ آبان ۱۳۹۳ | ۱۵:۵۱ کد : ۱۰۸۳ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۳۱
اولین همایش پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی یا تعهدی در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،در این همایش دکتر هادی سحابی ذیحساب وزارت علوم ، تحقی...
 امروزه همه کشور های دنیا به خزانه داری الکترونیکی توجه بسیار دارند
اولین همایش پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی یا تعهدی در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،در این همایش  هادی سحابی ذیحساب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص جایگاه حسابداری و چگونگی توسعه آن نکاتی را ارائه کرد.
سحابی در خصوص جایگاه حسابداری از نگاه علمی گفت: پس از ورود تکنولوژی دیگر کار با دفاتر سنتی  امری محال است و ما در این برهه از زمان باید به علم IT به شکل مکمل نگاه کنیم.
وی افزود: امروزه همه دنیا به خزانه داری الکترونیکی توجه بسیار دارند و سوال اساسی این است که به کجا می خواهیم برویم و چگونه می خواهیم برویم و استانداردهای رفتن در مسیر چیست.
 سحابی در خصوص راه اندازی سیستم IT فلت در سازمان ها گفت:باید مراحل کار خودکار انجام شود تا بتوانیم به حسابداری تعهدی برسیم و در امر سرمایه گذاری باید از چهار مرحله عبور کنیم که این مراحل شامل ارائه اطلاعات ، ارتباط دو طرفه، معامله و انتقال اطلاعات و شفاف سازی می شود این چهار مرحله مراحل توسعه استفاده از IT به شمار می آیند.
وی در ادامه گفت: در این راه شاخص هایی داریم که شامل عدم مراجعه ارباب و رجوع ، دسترسی به اطلاعات پرسنلی ، عدم رسیدگی دستی ، انجام مراحل به شکل خودکار ، رساندن به موقع اطلاعات به مندیران ، حذف فرایندهای پرسنلی و کیفی نمودن پرسنل می باشد این نکته را فراموش نکنیم که ارزش هر سازمان به کارمندان و دانش آنان است.لذا باید دانش کارمندان را از لحاظ کیفی بالا ببریم.
 سحابی در خصوص چگونگی توسعه حسابداری گفت: اگر جواب ما حسابداری تعهدی یا بودجه بندی عملیاتی باشد این نکته مطرح می شود که سوال چیست؟ در این خصوص دو عامل مهم در نا کارامدی کار ها نقش دارد که یکی عوامل پولی و مالی و دیگری عوامل نا کارامدی مدیریتی می باشد و علت این ناکارامدی به عدم توانایی در ایجاد توازن بین عوامل مالی با عملکرد است.
وی در مورد تحلیل سیستم ناکارامد مدیریتی به دو عامل اشاره کرد و افزود:این دو عامل فاکتورهای مالی و فاکتورهای غیر مالی می باشند و ما باید این توانایی را داشته باشیم که بگوییم کدام مدیر اجرایی کیفیت کاری ندارد.
وی در پایان سخنان خود به سه اصل اساسی در اروپا در خصوص دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: این سه اصل شامل تکنیک ، استاندارد کردن اطلاعات و مشخص کردن اهداف است .ما باید اطلاعات مان را دیجیتال و الکترونیک کنیم واز فعالیت ها و علت فعالیت ها آگاهی داشته باشیم.