دکترسعیدآبادی: ازجمله دلایل بین المللی شدن دانشگاه ها، مسائل اقتصادی و فرهنگی است

۱۲ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۶ کد : ۱۰۶۲۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۲۲
همایش فرصت های بین المللی شدن دانشگاه باحضور دکترمحمدرضا سعیدآبادی دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو درایران دردانشگاه خوارزمی برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترسعیدآبادی دراین همایش گفت: امر...
همایش فرصت های بین المللی شدن دانشگاه باحضور دکترمحمدرضا سعیدآبادی دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو درایران دردانشگاه خوارزمی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترسعیدآبادی دراین همایش گفت: امروز در صدر جهانی 5 روند درآموزش عالی قابل مشاهده است، روند اول توده ایی شدن تقاضا برای آموزش عالی است این روند درکشور ما کاملاً مشهود است. روند دوم متنوع شدن است امروزه با متنوع شدن درفرمت ها و ارائه های مختلف و موئسسات مختلف چه ازلحاظ مدیریتی و چه ازلحاظ مالکیتی ما درتوسعه آموزش عالی مشاهده می کنیم، روند سوم در رابطه با خصوصی شدن است روند چهارم تجاری شدن علوم و تولید علم است، زیرا تولید علم فقط یک موضوع با یک کالای عمومی نیست که دولت ها فقط متولی آن باشند بلکه باید در آمدزا باشد و روند پنجم بین المللی شدن است.
وی افزود: ازسال2000 تا 2009 تعداد دانشجویان خارجی در کشورهای مختلف 75 درصد رشد داشته و 35 درصد ازاین دانشجویان درکشور ما مشغول به تحصیل هستند.
دکترسعیدآبادی درادامه گفت: درآمریکا 690 هزار دانشجوی خارجی وجود دارد که 18میلیارد دلار درآمدزایی دارد، همچنین استرالیا سومین حوزه منبع صادراتی آموزش عالی بین المللی و صادرات آموزش عالی به شمار می رود.
وی درپایان گفت: ازجمله دلایل بین المللی شدن دانشگاه ها، مسائل اقتصادی و فرهنگی است.