دکتر قربانی: با توجه به اهمیت رقابت دانشگاه ها در بازارجهانی، دانشگاه خوارزمی باید وارد این عرصه شود

۱۲ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۰۵۰۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۳۹
دکترارسلان قربانی مشاور رئیس ومدیرکل روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی درهمایش فرصت های بین المللی شدن دانشگاه گفت : نکته حائزاهمیت رقابت دانشگاه ها دربازارجهانی است و دانشگاه خوارزمی اگر نخواهد عقب بما...
دکترارسلان قربانی مشاور رئیس ومدیرکل روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی درهمایش فرصت های بین المللی شدن دانشگاه گفت : نکته حائزاهمیت رقابت دانشگاه ها دربازارجهانی است و دانشگاه خوارزمی اگر نخواهد عقب بماند باید وارد این عرصه شود. 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر قربانی با بیان اینکه ‌در دوره مدیریت دکترسبحان اللهی به صورت نهادینه به بخش بین الملل توجه شده است ، گفت :  در این دوره شورای بین الملل دانشگاه خوارزمی تشکیل شده و به ریاست دکترسبحان اللهی اداره می شود که در این شورا بحث جهانی شدن در رده های موضوعات مختلف بین الملل درهنجار ها و تفکر انسان ها تاکید دارد.
دکترقربانی دراین همایش گفت: منظور از جهانی شدن به معنی غرق شدن دریک فرهنگ و القای فرهنگ جهانی نیست بلکه فرایندی است که کشور ما با حفظ هویت های خودشان در یک عرصه همکاری وارد می شود. دکترقربانی درپایان گفت: نکته حائز اهمیت رقابت دانشگاه ها در بازارجهانی است و دانشگاه خوارزمی اگر نخواهد عقب بماند باید وارد این عرصه شود.