دکتر فرجی دانا : دانشگاه محل انسان سازی است و کمک به دانشگاه کمک به انسانیت است

۲۱ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۷:۴۰ کد : ۱۰۴۸۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۳۱
دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران در نخستین همایش خیرین و واقفین آموزش عالی گفت: کسانی که می خواهند برای ایران کاری بکنند، به بنیاد حامیان علم و فناوری بپ...
 دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران در نخستین همایش خیرین و واقفین آموزش عالی گفت: کسانی که می خواهند برای ایران کاری بکنند، به بنیاد حامیان علم و فناوری بپیوندند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر فرجی دانا به چند گزاره اصلی در حوزه آموزش عالی اشاره کرد و گفت: دانشگاه محل انسان سازی است و کمک به دانشگاه کمک به انسانیت است.
وی تأکید کرد: دانشگاه باید از هرگونه آلودگی مبرا بوده و از هر آلایش به دور باشد.
 استاد مهندسی برق دانشگاه تهران در ادامه به گسترش بی رویه کمی آموزش عالی در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: از ابتدای تأسیس دانشگاه در ایران تا سال 84 تعداد دانشگاه های ایران 65 دانشگاه بود ولی در طول 8 سال تعداد 50 دانشگاه به این مجموعه اضافه شده است.
وی کیفیت بخشی به این مجموعه را نیازمند کمک خیرین و واقفین دانست و اظهار داشت: اگر خیرین در مسیر کیفیت بخشی به آموزش عالی، به یاری برنخیزند، راه توسعه به مانع برمی خورد.
 وی در پایان گفت: من امروز امیدوارم کسانی که میخواهند برای ایران کار کنند، به بنیاد حامیان علم و فناوری بپیوندند.