دکتر سمنانیان: مهم ترین وظیفه هیئت امنا توجه به عمق کیفیت در دانشگاه هااست

۰۹ دی ۱۳۹۳ | ۱۴:۰۷ کد : ۱۰۴۴۵ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۱۲
دکترسعید سمنانیان ، مشاور وزیر و رئیس مرکزهیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم درسومین گردهمایی روسای کمیسیون های دائمی هیئت های امنای دانشگاه ها مراکز پژوهشی و فناوری گفت : مهم ترین وظیفه ...
دکتر سمنانیان: مهم ترین وظیفه هیئت امنا توجه به عمق کیفیت در دانشگاه هااست
دکترسعید سمنانیان ، مشاور وزیر و رئیس مرکزهیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت  علوم درسومین گردهمایی روسای کمیسیون های دائمی هیئت های امنای دانشگاه ها مراکز پژوهشی و فناوری گفت : مهم ترین وظیفه هیئت امنا ، توجه به  عمق کیفیت در دانشگاه ها است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر سمنانیان ، با تاکید بر اجتناب از گسترش کمی و توجه به عمق کیفیت در دانشگاه ها گفت : یکی از وظایف عمده هیئت های امنا ، نظارت ، هدایت و حمایت در دانشگاه می باشد و مهم ترین وظیفه ما این است که کیفیت را در آموزش عالی جاری کنیم و هیئت های امنا باید بیشتر کار نظارت را داشته باشند.
وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم اجرای برنامه  های راهبردی توسط هیئت های امنا دانشگاه ها افزود: در کنار برنامه های راهبردی حتما باید برنامه های عملیاتی  هم وجود داشته باشد و وجود طرح جامع کالبدی برای دانشگاه هابسیار ضروری است به گونه ای که اگر مدیریت دانشگاه ها تغییر کرد طرح جامع دانشگاه دچار تغییر نشود.
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم گفت: ما در برنامه های هیئت های امنا بر داشتن برنامه مدون برای پذیرش دانشجوی خارجی ، برگزاری سالانه دو جلسه رسمی و دو جلسه غیر رسمی هیئت های امنا ، حضور معاون پژوهشی در جلسات جهت ارتقای کیفی ، تدوین و تصویب به موقع بودجه تفضیلی ، گزارش حسابداری بدون شرط ، تبدیل حسابداری نقدی و نیمه تعهدی به حسابداری تعهدی ، افزایش فعالیت های بین المللی ، اختصاص بودجه جهت اعزام استادان دانشگاه به فرصت های مطالعاتی و رسیدن به شاخص یک استاد به ازای 17 دانشجو تاکید موکد داریم.
دکتر سمنانیان در ادامه گفت: در راستای کیفی بخشی به آموزش عالی مادر هیئت امنای حوزه ستادی با افزایش بی رویه دانشجو ، تمدید بازنشستگی مربیان و استادیاران بعد از 30 سال خدمت ، پذیرش دانشجوی شبانه ، استخدام تعداد زیاد کارمندان و گسترش کمی گروه ها و بخش ها به شدت مخالف هستیم.
وی در خصوص نقش حمایتی هیئت های امنا افزود : ما حامی بودجه های تحقیقاتی بالای 15 درصد و بودجه ITبالای 5/2 درصد و حامی 50 درصد درآمد اختصاصی دانشگاه از محل تحقیقات کاربردی می باشیم.
دکتر سمنانیان در پایان گفت: نظام آموزش عالی برای ارتقای کیفی به مدیریت برنامه نگر و آینده نگر نیاز دارد.