دکتر احمدی: در سال جدید ۴۶ صدم درصد بودجه کل کشور به پژوهش اختصاص یافته است

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۷ کد : ۱۰۲۶۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۸۰
<div dir="None">دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تشریح سهم اعتبارات پژوهشی از بودجه کشور گفت: در سال جدید، ۴۶ صدم درصد بودجه کل کشور به پژوهش اختصاص یافته است.</div> <span id="ms-rterangepaste-start"></span><div>به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر </div> ...
دکتر احمدی: در سال جدید ۴۶ صدم درصد بودجه کل کشور به پژوهش اختصاص یافته است
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تشریح سهم اعتبارات پژوهشی از بودجه کشور گفت: در سال جدید، ۴۶ صدم درصد بودجه کل کشور به پژوهش اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر احمدی در رابطه با سهم اعتبارات پژوهشی از بودجه کل کشور گفت: سهم اعتبارات پژوهشی از بودجه کل کشور در سال 90‌، حدود 48 صدم درصد، در سال 91، حدود 53 صدم درصد و در سال 92‌، حدود 41 صدم درصد بوده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اضافه کرد: سهم اعتبار تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی از کل اعتبارات پژوهشی نیز در سال 90، حدود 53 درصد، در سال 91 حدود 55.8 درصد، در سال 92 حدود 55.57 درصد بوده است.
وی ادامه داد: همچنین سهم اعتبار تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم در سال 90‌، حدود 12.34 درصد، در سال 91‌ حدود 14 درصد و در سال 92 حدود 13.6 درصد بوده است.
دکتر احمدی تصریح کرد: سهم اعتبارات مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم نیز در سال 90 حدود 8.37 درصد، در سال 91 حدود 10.73 درصد و در سال 92 حدود 10.98 درصد بوده است.
وی افزود: همچنین سهم اعتبارات تحقیقاتی مراکز فناوری وابسته به وزارت علوم در سال 90، 2.48 درصد، در سال 91، 3.51 درصد، در سال 92، 4.56 درصد بوده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در خاتمه گفت: سهم اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی از کل اعتبار این دستگاه ها نیز در سال 90، 1.42 درصد، در سال 91، 1.47 درصد، در سال 92، 1.42 درصد بوده است. همچنین سهم اعتبارات تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم نسبت به کل اعتبار در سال 90، 8.7 درصد، در سال 91، 8.15 درصد، در سال 92، 7.07 درصد بوده است.