دیدارنوروزی دانشگاهیان دانشگاه صنعتی ارومیه با رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه

۱۷ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۷ کد : ۱۰۲۲۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۷۰
گرامیداشت ونکوداشت سنت دیرینه و خجسته دیدار نوروزی با گردهمایی خانواده دانشگاه صنعتی ارومیه ، تجلی بهاری و با نشاط خود را به منصه ظهوررساند . به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین دیداردکترقادررضازاده...
دیدارنوروزی دانشگاهیان دانشگاه صنعتی ارومیه با رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه
گرامیداشت ونکوداشت سنت دیرینه و خجسته دیدار نوروزی با گردهمایی خانواده دانشگاه صنعتی ارومیه ، تجلی بهاری و با نشاط خود را به منصه ظهوررساند .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین دیداردکترقادررضازاده رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه ضمن تبریک نوروز باستانی به حضار، نامگذاری سال جدید به عنوان دولت و ملت، همدلی و هم زبانی را ازسوی مقام معظم رهبری زمینه ساز اتحاد، هم اندیشی و هم آوایی آحاد جامعه دانسته و تاثیر این پیام روح بخش دربین دانشگاهیان را سرآغاز حرکت و عزم همگانی درراستای تعالی اهداف و برنامه ها قلمداد کرد.
وی تاسی و نگاه علمی و ساختاری به همگامی و هم افزایی دولت و ملت را یک نیاز والگوی پیشرفت و توسعه معرفی کرده و فرهیختگان دانشگاهی را دراین راستا پیش رو دانست.
رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه برنامه ها و سیاست های کاری خود در سال 94 را پربار و مدون معرفی کرده و یکی از اولویت های تعیین کننده را سازمان دهی و اهتمام به موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای هیئت علمی و توسعه و رشد همه جانبه علمی، آموزشی و عمرانی دانشگاه توصیف کرد .
دکتررضازاده درپایان ضمن آرزوی سالی پربار برای مجموعه دانشگاه صنعتی ارومیه تعالی، سلامتی و توفیق روز افزون همگان را از درگاه ایزدی مسئلت داشت .
درادامه این نشست حجت الاسلام صادقی مسئول دفترنهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی ارومیه ضمن تبریک بهار طبیعت ، نامگذاری امسال به عنوان دولت و ملت، هم دلی و هم زبانی ازسوی رهبر معظم انقلاب را به فال نیک گرفته، حرکت و تلاش علمی، آموزشی و فرهنگی با تاسی به این پیام را موجب قوام هرچه بیشتر ارکان دانشگاه معرفی کرد .
دکترخلیل آریا معاون اداری وپشتیبانی دانشگاه نیزدر سخنانی سال 94 خورشیدی را به دانشگاهیان تبریک گفته و پاسخگویی و سازمان دهی به مطالبات اعضای هیئت علمی و کارکنان را جزو اهم برنامه های معاونت متبوع خود بیان داشت.
درادامه دکترسیروس آذر معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه چشم انداز و رویکرد علمی، تحقیقاتی و دانش بنیان مجموعه در سال 94 را ترسیم کرد .
وی یکی ازچارچوب های تعیین کننده کاری خود را توجه ویژه به مقوله پژوهش و تحقیق علمی دانسته و شاکله اصلی این برنامه را تلفیق علم و صنعت بیان داشت.
دبیرهیئت رئیسه دانشگاه صنعتی ارومیه درتشریح این رویکرد خروجی اصلی تحقیق و پژوهش را در قالب دستاوردهای صنعتی معرفی کرده و نیازسنجی و شناخت پتانسیل های موجود را مایه قوام آن برشمرد .
وی درپایان به موضوع بررسی پرونده های ارتقای علمی اعضای هیئت علمی اشاره کرده و روند مذکور را درسال جدید رو به رشد توصیف کرد .