آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه ابلاغ شد

۲۹ مهر ۱۳۹۴ | ۱۵:۵۷ کد : ۱۰۱۸ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۴۰۰
دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ، آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه را برای اجرا به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  ابلاغ کرد .به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، به منظور کسب ...
دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ، آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه را برای اجرا به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  ابلاغ کرد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، به منظور کسب جایگاه واقعی نظام آموزش عالی کشورمان در سطح بین الملل ،ارتقای سطح علمی دانشگاهها، گسترش نقش موثر در دیپلماسی علم و فناوری و عمل به قانون برنامه پنجم توسعه،نقشه جامع علمی کشور و قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه تدوین و پس از تایید وزیرعلوم طی بخشنامه ای به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشورابلاغ شد.
بر اساس این آیین نامه، موسسات آموزش عالی می توانند از طریق مراجعه مستقیم متقاضی،برنامه مشترک با سایر دانشگاهها،ایجاد شعب مشترک دانشگاهی در داخل و خارج از کشوراز طریق تفاهم نامه مشترک با دانشگاهها و سایر کشورها ،سامانه جامع دانشجویان در وب جهانی و معرفی سازمان امور دانشجویان نسبت به پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه اقدام کنند. 
همچنین بر اساس این آیین نامه، دانشگاههای مادر استانها و دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت،خواجه نصیرالدین طوسی،الزهرا(س)، علامه طباطبایی، بین المللی امام خمینی(ره)قزوین، شهید بهشتی، هنر تهران و تربیت مدرس می توانند مستقیما و سایر دانشگاهها نیز با تصویب کمیته اجرایی این آیین نامه که در سازمان امور دانشجویان تشکیل می شود نسبت به پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه اقدام کنند.


( ۴ )